100 zł dla studenta za Konto Jakie Chcę w BZ WBK

Promocja została zakończona.
Bank Zachodni WBK uruchomił promocję dla studentów, w której za otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową możesz otrzymać nagrodę pieniężną o wartości 100 zł. Wystarczy wykonać pięć płatności kartą debetową lub mobilną kartą debetową. 

W promocji „Studenci mają lepiej z Kontem Jakie Chcę” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, masz mniej niż 26 lat, posiadasz status studenta i w okresie 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do promocji nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Banku Zachodnim WBK.

100 zł dla studenta

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 100 zł musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 30 czerwca 2018 roku złóż wniosek na tej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o Konto Jakie Chcę wraz z Kartą Dopasowaną i usługami z usługami BZWBK24,
  • w miesiącu podpisania umowy lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym wykonaj co najmniej 5 płatności Kartą Dopasowaną lub Mobilną kartą debetową.

Po spełnieniu tych prostych warunków otrzymasz nagrodę pieniężną 100 zł. Bank przekaże je na Twoje nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym te warunki spełniłeś.

Umowę o konto możesz zawrzeć wybierając jedną z następujących opcji:

  • przelew internetowy z konta w innym banku – przelew weryfikacyjny na 1 zł musisz wysłać z innego banku, w którym posiadasz konto osobiste. Pamiętaj , aby Twoje dane osobowe i adresowe w tym banku były zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi podanymi we wniosku. Dodatkowo będziesz musiał dołączyć skan dowodu osobistego do wysłanego wniosku.
  • za pośrednictwem kuriera –umowę podpiszesz w obecności kuriera w czasie i miejscu ustalonym z Doradcą Banku. Również musisz dołączyć skan dowodu osobistego.
  • weryfikacja w rozmowie wideo z doradcą – o ile posiadasz urządzenie wyposażone w kamerę z dostępem do internetu i przeglądarkę internetową inną niż Internet Explorer.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł za wynagrodzenie

W ramach promocji „300 zł za wynagrodzenie” możesz zarobić dodatkowo 50 zł miesięczne pod warunkiem zapewnienia wpływu wynagrodzenia na konto Jakie Chcę. Łącznie możesz otrzymać 6 nagród o łącznej wartości 300 zł.

W celu otrzymania nagrody musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 30 września 2018 roku złóż dyspozycję przekazywania swojego wynagrodzenia na Konto Jakie Chcę. Dyspozycję przekazywania wynagrodzenia powinieneś złożyć za pośrednictwem BZWBK24 internet lub przez kontakt z infolinią 1 9999.
  • najpóźniej do końca drugiego miesiąca następujących po miesiącu złożenia dyspozycji na Twoje konto powinno wpłynąć wynagrodzenie w kwocie minimum 1 500 zł.

Nagrodę otrzymasz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnym miesiącu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka rachunku Konto Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacisz. Wybór opłaty miesięcznej zależy od Ciebie. Masz jedną z następujących możliwości:

  • 3 zł – opłata stała,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.