mBiznes konto Standard – proste konto z premią 100 zł i brakiem opłat przez 2 lata w mBanku

Promocja została zakończona w dniu 3 kwietnia 2019 roku.
mBank z początkiem nowego roku uruchomił 5 już edycję promocji rachunku firmowego mBiznes konto Standard. Za jego  założenie i wykonanie jednego przelewu do ZUS i jednej płatności kartą debetową przedsiębiorca otrzyma premię pieniężną w wysokości 100 zł oraz zostanie zwolniony z kilku podstawowych opłat na okres 24 miesięcy.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja „Proste Konto i 100 zł zwrotu – edycja V”  skierowana jest do przedsiębiorców przez których zgodnie z regulaminem promocji rozumie się: 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe.

Przedsiębiorcy wymienieni powyżej mogą skorzystać z promocji, o ile ich przychody ze sprzedaży nie są większe niż 10 000 000 zł i nie  posiadali jakiegokolwiek rachunku bieżącego w mBanku dla danego numeru NIP na dzień 8 styczeń 2019 roku.

Jakie warunki muszę spełnić?

Chcąc wziąć udział w promocji „Proste Konto i 100 zł zwrotu – edycja V” i zyskać 100 zł oraz zwolnienia z opłat przez okres 2 lat powinieneś spełnić wszystkie następujące wymagania:

 • w terminie do 3 kwietnia 2019 roku:
  • złóż wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard wraz z kartą debetową, wniosek możesz złożyć za pośrednictwem internetu lub w placówkach mBanku i partnerów mBanku,
  • zawrzyj umowę o prowadzenie rachunku,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy o konto:
  • wykonaj przelew do ZUS z nowo otwartego rachunku w kwocie nie mniejszej niż 250 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą debetową wydaną do konta.

Premia 100 zł  i dodatkowe bonusy

Za otwarcie mBiznes konto Standard wraz z kartą debetową i spełnienie dwóch prostych warunków otrzymasz premię pieniężną w wysokości 100 zł. Premia zostanie przelana na Twój nowo otwarty rachunek do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Dodatkowo otrzymasz następujące preferencyjne warunki, które będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet krajowych przelewów internetowych  Elixir,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Santander Bank Polska, Planet Cash i Euronet na trenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomatch własnych i Euronetu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka rachunku mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes konto Standard ( będą one obowiązywać po zakończeniu okresu promocyjnego, czyli po 2 latach od otwarcia kont w ramach promocji „Proste Konto i 100 zł zwrotu – edycja V”):

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS,
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir,
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz BZ WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Tabela opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Promocja mBiznes konta Standard jest bardzo prosta i nie wymaga od dużej aktywności, a oferowana premia i dodatkowe bonusy są atrakcyjne. Po spełnieniu warunku przelewu do ZUS i wykonaniu jednej transakcji kartą debetową  otrzymasz  premię w wysokości 100 zł. Dodatkowo mBank przyzna Ci dodatkowe bonusy, które sprawią, że będziesz mógł korzystać przez 2 lata z darmowego konta firmowego.

Przedsiębiorcy poszukujący taniego i nowoczesnego konta firmowego powinni zainteresować się propozycją mBanku, tym bardziej że mogą dodatkowo skorzystać  z promocji „Proste Konto i 100 zł zwrotu – edycja V” i zyskać premię 100 zł i preferencyjne warunki prowadzenia mBiznes konta Standard przez okres 2 lat.