Premia 100 zł za Konto Przekorzystne w Banku Pekao

Promocja została zakończona w dniu 31 lipca 2019 roku.
W promocji Banku Pekao do zgarnięcia jest premia 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay i spełnienie dwóch prostych warunków aktywności. W promocji przewidziano wydanie tylko 10 000 nagród.

Co mogę zyskać?

W ramach promocji „Otwórz Konto Przekorzystne wraz z kartą i otrzymaj 100 zł” możesz zgarnąć premię w wysokości 100 zł za otwarcie konta wraz z kartą debetową lub aplikacją mobilną PeoPay i spełnienie dwóch prostych warunków w miesiącu sierpniu: wpływu na konto kwoty 500 zł i jednej płatności kartą lub aplikacją PeoPay.

Dodatkowo możesz założyć konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 3% w skali roku dla kwoty do 30 000 zł na okres 180 dni.

Do promocji możesz przystąpić do 31 lipca 2019 roku. W promocji przewidziano wydanie tylko 10 000 nagród. Oznacza to, że promocja może zakończyć się wcześniej o czym Bank poinformuje na swojej stronie internetowej.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od 01 lipca 2018 roku do 31 czerwca 2019 roku nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Pekao.

Premia 100 zł za Konto Przekorzystne

W celu uzyskania premii w wysokości 100 zł powinieneś złożyć wniosek o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay, a następnie w terminie do 31 lipca 2019 roku zawrzeć umowę o Konto, kartą debetową lub aplikacją PeoPay.

Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpiłeś do promocji (czyli do końca sierpnia 2019 roku) spełnij dwa następujące wymagania:

  • zapewnij jednorazowy wpływ na Konto kwoty min. 500 zł – wpływ może pochodzić z Twojego rachunku w innym banku,
  • wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay będącą zapłatą za towary lub usługi.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Zostanie ona przelana przez Bank na Twoje nowo otwarte konto w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia okresu przystąpienia do promocji

Konto oszczędnościowe

Po założeniu konta możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego, które wynosi 3,00% w skali roku i obowiązuje przez okres 180 dni. Promocyjnym oprocentowaniem objęta jest kwota do 30 000 zł. Konto należy otworzyć najpóźniej do końca września 2019 roku. Możesz założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Prowadzenie konta jest darmowe.

Konto Przekorzystne

Nowe Konto Przekorzystne jest ofertą bardzo ciekawą. Osoby do 26 lat otrzymują darmowe konto, kartę i darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą. Osoby powyżej 26 lat muszą spełnić dość proste dwa warunki, aby cieszyć się darmowym kontem i kartą debetową. Wystarcz, że w miesiącu poprzedzającym opłatę przeleją  na konto kwotę 500 zł i wykonają jedną dowolną płatność kartą debetową.

Przydatne dokumenty: