Premia 100 zł za Konto Przekorzystne w Banku Pekao

W promocji Banku Pekao do zgarnięcia jest premia 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay i spełnienie dwóch prostych warunków aktywności. W promocji przewidziano wydanie tylko 10 000 nagród.

Co mogę zyskać?

W ramach promocji „Otwórz Konto Przekorzystne wraz z kartą i otrzymaj 100 zł” możesz zgarnąć premię w wysokości 100 zł za otwarcie konta wraz z kartą debetową lub aplikacją mobilną PeoPay i spełnienie dwóch prostych warunków w miesiącu sierpniu: wpływu na konto kwoty 500 zł i jednej płatności kartą lub aplikacją PeoPay.

Dodatkowo możesz założyć konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 3% w skali roku dla kwoty do 30 000 zł na okres 180 dni.

Do promocji możesz przystąpić do 31 sierpnia 2019 roku. W promocji przewidziano wydanie tylko 10 000 nagród. Oznacza to, że promocja może zakończyć się wcześniej o czym Bank poinformuje na swojej stronie internetowej.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od 01 lipca 2018 roku do 31 czerwca 2019 roku nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Pekao.

Premia 100 zł za Konto Przekorzystne

W celu uzyskania premii w wysokości 100 zł powinieneś złożyć wniosek o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay, a następnie w terminie do 31 lipca 2019 roku zawrzeć umowę o Konto, kartą debetową lub aplikacją PeoPay.

Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpiłeś do promocji (czyli do końca sierpnia 2019 roku) spełnij dwa następujące wymagania:

  • zapewnij jednorazowy wpływ na Konto kwoty min. 500 zł – wpływ może pochodzić z Twojego rachunku w innym banku,
  • wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay będącą zapłatą za towary lub usługi.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Zostanie ona przelana przez Bank na Twoje nowo otwarte konto w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia okresu przystąpienia do promocji

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto oszczędnościowe

Po założeniu konta możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego, które wynosi 3,00% w skali roku i obowiązuje przez okres 180 dni. Promocyjnym oprocentowaniem objęta jest kwota do 30 000 zł. Konto należy otworzyć najpóźniej do końca września 2019 roku. Możesz założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Prowadzenie konta jest darmowe.

Regulamin promocji znajdziesz pod tym adresem. Konto założysz na tej stronie Banku Pekao.

Konto Przekorzystne

Nowe Konto Przekorzystne jest ofertą bardzo ciekawą. Osoby do 26 lat otrzymują darmowe konto, kartę i darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą. Osoby powyżej 26 lat muszą spełnić dość proste dwa warunki, aby cieszyć się darmowym kontem i kartą debetową. Wystarcz, że w miesiącu poprzedzającym opłatę przeleją  na konto kwotę 500 zł i wykonają jedną dowolną płatność kartą debetową.

Tabela opłat i prowizji.