100 zł za otwarcie Konta Direct lub Komfort w ING Bank Ślaski

100 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort możesz otrzymać w kolejnej edycji promocji „100 zł za otwarcie Konta” w ING Bank Śląski. Wystarczy aktywnie korzystać z karty debetowej.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli nie posiadałeś żadnego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Warunek ten dotyczy również współposiadaczy konta.

100 zł za otwarcie Konta Direct lub Konta Komfort

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:

 • do dnia 18 października 2017 roku złóż wniosek na dedykowanej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o wybrany rachunek: Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe. Nie zapomnij wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 • do dnia 31 stycznia 2017 roku wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub z użyciem kodu BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł – nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki z bankomatów oraz transakcje anulowane lub wycofane.

Jeśli posiadasz już Otwarte Konto Oszczędnościowe wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracyjny do promocji znajdujący się na stronie www.ingbank.pl/100formularz.

Jeśli spełniłeś wszystkie powyższe warunki otrzymasz od Banku premię w wysokości 100 zł. Premia zostanie przelana na Otwarte Konto Oszczędnościowe  do dnia 28 lutego 2017 roku. Ważnym jest, aby w dniu jej wypłaty, byłeś posiadaczem otwartego w ramach promocji Konta z Lwem Direct lub Komfort,  karty debetowej i Otwartego Konta Oszczędnościowego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
Konto otworzysz na tej stronie.

Poleć konto znajomemu

ING Bank Śląski równocześnie uruchomił promocję „Poleć konto znajomemu”, w ramach której osoba polecająca i polecona mogą otrzymać premię w wysokości 100 zł – osoba polecająca i 50 zł – osoba polecona.

100 zł za polecenie konta

Jeśli jesteś posiadaczem Konta Direct lub Komfort może wziąć udział w promocji pod warunkiem, że założyłeś konto przynajmniej 30 dni przed przystąpieniem do niej. Promocja będzie trwać do 18 października 2017 roku i w tym czasie powinieneś:

 • zarejestrować się do promocji, otrzymasz unikalny kod promocji, który będziesz przekazywał osobom zainteresowanym otwarciem Konta Direct lub Komfort,
 • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł (transakcje te muszą zostać zaksięgowane do 30 października 2017 roku).

Premię w wysokości 100 zł otrzymasz po spełnieniu powyższych warunków oraz po spełnieniu warunków promocji przez osobę której konto poleciłeś. Warunki te opisane są poniżej.

Możesz polecić dowolną liczbę osób, ale premię otrzymasz tylko za 10 osób. Czyli maksymalnie możesz zarobić 1 000 zł. Premia zostanie powiększona o wartość podatku dochodowego. Wypłata nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018 roku.

50 zł dla osoby poleconej

W ramach promocji „Poleć konto znajomemu” możesz otworzyć konto, jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadałeś żadnego Konta z Lwem w ING Bank Śląski. Premię za otwarcie konta otrzymasz, jeśli do 18 października 2017 roku:

 • założysz wybrane konto osobiste – do wyboru masz Konto z Lwem Direct, Komfort, Premium, Student, Klasyczne – podając w trakcie jego zakładania otrzymany kod od osoby polecającej,
 • wyrazisz zgodę na otrzymywanie przez osobę polecającą informacji o otwarciu przez Ciebie konta z jego polecenia i o spełnieniu przez Ciebie wymogów promocji,
 • w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od daty otwarcia konta wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą lub usługą BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Transakcje te muszą zostać zaksięgowane najpóźniej do 18 stycznia 2018 roku.

Premię w wysokości 50 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań. Nie podlega ona podatkowi od osób fizycznych. Jej wypłata nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018 roku.

Po otwarciu konta w ramach promocji „Poleć konto znajomemu” nie możesz do niej przystąpić jako osoba polecająca i polecać konta innym klientom.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka kont z Lwem Direct i Komfort

Konto z Lwem Direct

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty Konta z Lwem Direct:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej,
 • 5 zł – przelew natychmiastowy przez internet Express ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenia stałe,
 • 0 zł – polecenia zapłaty.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat),
 • 0 zł – wypłata z bankomatów należących do Banku i Planet Cash,
 • 0 zł – pierwsza wypłata z bankomatów pozostałych banków na terenie Polski, każda następna 2,50 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawowa różnica pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Tabelę opłat i prowizji obu kont znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem Direct i Konta z Lwem Komfort jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Po zawarciu umowy wystarczy wykonać płatności kartą na kwotę 1 000 zł, żeby zyskać premię w wysokości 100 zł.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.