Premia 120 zł za otwarcie eKonta możliwości w mBanku

mBank uruchomił promocję „Młodzi mogą więcej” skierowaną do osób w wieku od 18 do 24 lat. Za otwarcie eKonta możliwości i spełnienie prostych warunków w okresie dwóch kolejnych miesięcy możesz otrzymać trzy premie pieniężne w łącznej wysokości 120 zł.

Nagroda w promocji „Młodzi mogą więcej”

W ramach promocji „Młodzi mogą więcej” zostaną przyznane trzy premie każda w kwocie 40 zł. Warunkiem ich otrzymania będzie wykonanie określonych czynności  w ramach premii:

 • za wykonanie płatności telefonem,
 • za przelew na numer telefonu
 • za cel oszczędnościowy.

Łącznie możesz zyskać 120 zł

Kto może skorzystać z promocji?

W promocja „Młodzi mogą więcej” możesz wziąć udział, jeżeli jesteś osobą fizyczną, posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i nie ukończyłeś 24 lat. Musisz być też nowym klientem mBanku co oznacza, że nie posiadałeś lub nie byłeś współposiadaczem  rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 albo 1140 2017 od 1 stycznia 2017 roku.

Premia 120 zł za otwarcie eKonta możliwości

W celu otrzymania premii powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 29 sierpnia  2019 roku wypełnij wniosek o otwarcie eKonta możliwości wraz z kartą debetową wydawaną do konta, a następnie zawrzyj umowę o konto i kartę – umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem kuriera lub w wybranej przez Ciebie placówce mBanku,
 • w trakcie wypełniania wniosku zaakceptuj Oświadczenie (treść oświadczenia znajdziesz w regulaminie promocji),
 • w miesiącu otwarcia konta i w miesiącu po nim następującym spełnij trzy wymagania (za spełnienie każdego z nich otrzymasz  premię 40 zł):
  1. wykonaj przynajmniej 2 płatności telefonem w punktach handlowo-usługowych i przez internet za pośrednictwem aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta,
  2. wykonaj minimum 2 przelewy na numer telefonu, przelew powinien zostać wykonany z aplikacji mobilnej na dowolny numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK,
  3. posiadaj aktywny cel oszczędnościowy (opis znajdziesz poniżej).

Na czym polega aktywny cel oszczędnościowy?

Zgodnie z regulaminem promocji:

Za aktywny cel oszczędnościowy uznaje się rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł.

W celu założenia rachunku oszczędnościowego musisz zalogować się na swoje konto, kolejno wybrać zakładkę Moje Finance, a następnie Moje cele. Z listy zdefiniowanych celów oszczędnościowych możesz wybrać jeden z nich lub zdefiniować swój własny cel oszczędzania. W ten sposób założyłeś swój rachunek oszczędnościowy.

Oszczędzać możesz poprzez wybór jednego z następujących sposobów:

 • Zaokrąglenie kwot do pełnych 10 zł
  Jeśli wykonasz płatność kartą, przelew lub wypłacisz gotówkę z bankomatu to wartość Twojej transakcji zostanie zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek złotych. Na przykład – zapłaciłeś kartą za zakupy 46,70 zł. mBank kwotę tą zaokrągli do 50 zł. Różnica, czyli 3,30 zł zostanie odprowadzony na Twój rachunek oszczędnościowy.
 • Stała kwota od każdej transakcji (3 – 10 zł)
  W tym sposobie oszczędzania wybierasz kwotę z przedziału 3 – 10 zł, o którą chcesz powiększyć wykonane transakcje. Po wykonaniu płatności kartą, przelewu lub wypłacie gotówki z bankomatu kartą kwota ta automatycznie zostanie przelana na konto celowe.
 • Wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1 – 15%
  Wybierając ten sposób oszczędzania wybierasz wartość procentową z przedziału od 1% do 15% jaką mBank ma pobrać z Twojego eKonta możliwości i przelać na Twój cel oszczędnościowy po wykonaniu płatności kartą, przelewu lub wypłacie gotówki z bankomatu.

Przekazanie nagrody

Premia zostanie przelana na Twoje nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty eKonta możliwości

eKonto możliwości skierowane jest do osób w wieku od 18 do 24 lat. Podstawowe opłaty wyglądają następująco:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie i miesięczna obsługa karty wydanej do konta,
 • 0 zł – wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą,
 • 0 zł – krajowe przelewy Elixir wykonane za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej.