150 zł na Pyszne.pl za założenie Konta Jakie Chcę w BZ WBK

Bank Zachodni WBK uruchomił promocję dla fanów piłki nożnej. Za otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową możesz otrzymać dwa vouchery o łącznej wartości 150 zł do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. 

W promocji „Piłkarska strona Konta Jakie Chcę” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do promocji nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Banku Zachodnim WBK.

150 zł na Pyszne.pl

W celu otrzymania dwóch voucherów o łącznej wartości 150 zł na zakupy na Pyszne.pl  musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 14 lipca 2018 roku złóż wniosek na tej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową, w trakcie składania wniosku wyraź zgodę na kontakt telefoniczny i kontakt drogą elektroniczną w celach marketingowych,
  • do 31 lipca 2018 roku wykonaj płatności kartą debetową lub BLIK’iem na łączną kwotę minimum  150 zł.

Umowę o konto możesz zawrzeć wybierając jedną z następujących opcji:

  • przelew internetowy z konta w innym banku – przelew weryfikacyjny na 1 zł musisz wysłać z innego banku, w którym posiadasz konto osobiste. Pamiętaj , aby Twoje dane osobowe i adresowe w tym banku były zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi podanymi we wniosku. Dodatkowo będziesz musiał dołączyć skan dowodu osobistego do wysłanego wniosku.
  • za pośrednictwem kuriera –umowę podpiszesz w obecności kuriera w czasie i miejscu ustalonym z Doradcą Banku. Również musisz dołączyć skan dowodu osobistego.
  • weryfikacja w rozmowie wideo z doradcą – o ile posiadasz urządzenie wyposażone w kamerę z dostępem do internetu i przeglądarkę internetową inną niż Internet Explorer.

Przekazanie nagród

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz nagrodę o łącznej wartości 150 zł do wykorzystania na Pyszne.pl. Po założeniu Konta Jakie Chcę otrzymasz pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł. Drugą nagrodę otrzymasz po wykonaniu transakcji na kwotę min. 150 zł.

Nagrody zostaną przekazane na adres e-mail, który podałeś w trakcie rejestracji wniosku. Nagrodę otrzymasz najpóźniej do 31 sierpnia 2018 roku. Vouchery możesz wykorzystać w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł za wynagrodzenie

W ramach promocji „300 zł za wynagrodzenie” możesz zarobić dodatkowo 50 zł miesięczne pod warunkiem zapewnienia wpływu wynagrodzenia na konto Jakie Chcę. Łącznie możesz otrzymać 6 nagród o łącznej wartości 300 zł.

W celu otrzymania nagrody musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 30 września 2018 roku złóż dyspozycję przekazywania swojego wynagrodzenia na Konto Jakie Chcę. Dyspozycję przekazywania wynagrodzenia powinieneś złożyć za pośrednictwem BZWBK24 internet lub przez kontakt z infolinią 1 9999.
  • najpóźniej do końca drugiego miesiąca następujących po miesiącu złożenia dyspozycji na Twoje konto powinno wpłynąć wynagrodzenie w kwocie minimum 1 500 zł.

Nagrodę otrzymasz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnym miesiącu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka rachunku Konto Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacisz. Wybór opłaty miesięcznej zależy od Ciebie. Masz jedną z następujących możliwości:

  • 3 zł – opłata stała,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.