Załóż darmowe konto internetowe Citi Priority w Citibanku i odbierz 150 zł zwrotu za zakupy!

Citibank uruchomił promocję darmowego konta internetowego Citi Priority, w której możesz zgarnąć premię w wysokości do 150 zł. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu za zakupy. Promocja będzie trwać do końca bieżącego roku. Może zakończyć się wcześniej, ponieważ zostanie otworzonych tylko 3 000 rachunków.

Promocja została zakończona 31 grudnia 2018 roku.

Citibank zaoferował nie dawno nowym klientom promocyjne darmowe konto internetowe Citi Priority. W zamian za brak opłaty za prowadzenie rachunku, Bank wprowadził opłaty za wykonanie innych usług. W głównej mierze dotyczy to usług wykonywanych w oddziałach, czy za pośrednictwem telefonu. Aktualnie Bank zaoferował wszystkim osobom, które skorzystają z oferty konta internetowego Citi Prority promocję „Do 150 zł zwrotu za zakupy z kontem internetowym Citi Priority”. Zakładając nowe konto możesz otrzymać miesięczny zwrot w wysokości 5% za zakupy w sklepach usługowo – handlowych i w internecie. Zwrot będziesz otrzymywał przez okres 6 miesięcy.

Dla kogo przeznaczona jest promocja?

W promocji „Do 150 zł zwrotu za zakupy z kontem internetowym Citi Priority” możesz wziąć udział, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i po dniu 1 stycznia 2017 roku nie byłeś posiadaczem dowolnego produktu, w tym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego, w Citibanku.  Z promocji wykluczeni są również współposiadacze rachunków i pełnomocnicy do konta.

Jakie są warunki uzyskania premii 150 zł?

Warunkiem zgarnięcia premii 150 zł jest spełnienie przez Ciebie następujących wymagań:

 • najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku zarejestruj się na stronie promocji podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, email i PESEL,
 • w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym otworzyłeś konto:
  • zaloguj się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile,
  • zapewnij wpływ z tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej 1 500 zł (wpływ ten nie może pochodzić z rachunków Citibanku prowadzonych dla klientów indywidualnych),
 • do końca 6 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, w każdym z tych miesięcy, wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową w punktach usługowo – handlowych lub w internecie. Nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone.

Przekazanie premii

Nagrodę w wysokości 150 zł otrzymasz w postaci zwrotu w wysokości 5% za zakupy dokonane w sklepach usługowo – handlowych i w internecie. Maksymalny zwrot w pierwszym miesiącu może wynieść 50 zł, a w każdym z kolejnych 5 miesięcy 20 zł. Za okres 6 miesięcy łączny zwrot może wynieść 150 zł.

Premię będziesz otrzymywał w każdym kolejnym miesiącu następującym po miesiącu w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Warunkiem wypłacenia premii  jest posiadanie aktywnego konta i utrzymanie wyrażonych zgód. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto internetowe Citi Priority

Podstawową różnicą pomiędzy promocyjnym kontem internetowym Citi Priority, a kontem standardowym jest brak miesięcznej opłaty za obsługę rachunku. Standardowa opłata wynosi 30 zł. Kolejną różnicą jest wprowadzenie opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju nie należących do Citibanku. Wynosi ona w przypadku konta internetowego 7 zł. Można jej jednak uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Najważniejsze opłaty przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – otwarcie konta,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej MasterCard,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – przelew krajowy za pośrednictwem internetu,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju, pod warunkiem, ze wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną, jeśli zgody nie zostaną wyrażone lub zostaną wycofane opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Citibank zastrzegł sobie, że pewne opłaty i usługi w przypadku konta internetowego mogą być wyższe niż w przypadku konta standardowego.Głównie chodzi tu o wszystkie operacje wykonywane poza bankowością internetową. Dotyczy to na przykład takich usług jak:

 • miesięczna opłata za dostęp do bankowości telefonicznej,
 • zlecenie przelewu (w złotych lub w walucie obcej) przez telefon lub w oddziale,
 • wpłata lub wypłaty gotówki w placówce Banku.

Jeśli nie korzystasz z usług telefonicznych lub nie korzystasz z usług w oddziałach Citibanku Konto internetowe będzie całkowicie darmowe. Pod warunkiem wyrażenia wymaganych zgód.

Regulamin Konta internetowego Citi Priority znajdziesz tutaj.