150 zł za wpływ wynagrodzenia na Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wznowił trzecią edycję promocji Konta Jakie Chcę, w której możesz zyskać premię pieniężną w wysokości 150 zł. Warunkiem jej uzyskania jest założenie konta osobistego i spełnienie dwóch warunków aktywności w okresie 3 miesięcy.

Nagroda

Nagrodą w promocji „150 zł za konto z wynagrodzeniem III edycja” jest jednorazowa premia pieniężna w wysokości 150 zł. Premia ta jest tym razem niższa o 50 zł w stosunku do dwóch poprzednich edycji. Warunkiem jej uzyskania jest założenie Konta Jakie Chcę i spełnienie dwóch warunków – wpływu wynagrodzenia i wykonaniu 5 transakcji kartą – w każdym z trzech kolejnych miesięcy.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji możesz wziąć udział, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od 1 kwietnia 2018 roku nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Santander Bank Polska. Posiadanie konta oszczędnościowego lub innego produktu np. karty kredytowej nie wyklucza Cię z udziału w promocji.

150 zł za wpływ wynagrodzenia

W celu otrzymania premii w wysokości 150 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 31 lipca 2019 roku
  • złóż wniosek, a następnie zawrzyj umowę o Konto Jakie Chcę, umowę o Kartą Dopasowaną oraz umowę o usługi bankowości internetowej. Wniosek o konto złożysz na tej stronie Banku,
  • nie składaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną oraz zgodę na elektroniczny kanał kontaktu,
  • podaj numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu.
 • w miesiącu podpisania umowy o konto złóż dyspozycję przekazywania Twojego wynagrodzenia na nowo otwarty rachunek – dyspozycję złożysz po zalogowaniu się do bankowości internetowej  w zakładce Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie.
 • zapewnij w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po dacie złożenia dyspozycji:
  • wpływ wynagrodzenia w jednorazowej kwocie w wysokości co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w sklepach usługowo – handlowych.

Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie, rentę, emeryturę, świadczenie ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy mającego siedzibę na terenie Polski. Zgodnie z regulaminem promocji nie będą brane pod uwagę przelewy pochodzące z własnych rachunków oraz wpłaty dokonane w oddziałach lub we wpłatomatach Banku.

Przekazanie nagród

Premię w wysokości 150 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich warunków promocji. Zostanie ona przelana na Twoje nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś ostatnie dwa warunki promocji.

O przyznaniu nagrody dowiesz się przeglądając historię rachunku. Na dzień otrzymania nagrody musisz mieć aktywne konto z kartę debetową i usługami bankowości elektronicznej oraz wszystkie zgody marketingowe.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka rachunku Konto Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacisz. Wybór opłaty miesięcznej zależy od Ciebie. Masz jedną z następujących możliwości:

 • 3 zł – opłata stała,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.