Money Mania 15 – 150 zł za otwarcie Konta 360° w Banku Millennium

Wystartowała Money Mania 15 w ramach której za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student otrzymasz premię pieniężną w wysokości 150 zł. Warunkiem jej otrzymania jest wykonanie w każdym z dwóch kolejnych miesięcy płatności na kwotę 1 000 zł i jednej transakcji bezgotówkowej.

Z promocji są wykluczone wszystkie osoby, które mają zawartą z Bankiem umowę dotyczącą świadczenia usług oraz osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w Banku Millennium jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator posiadacza konta po dniu 1 kwietnia 2015 roku.

Jak wziąć udział w Money Mania 15?

Warunkiem udziału w Money Mania 15 jest spełnienie przez Ciebie wszystkich poniższych wymagań:

 • do 22 czerwca 2018 roku:
  • zarejestruj się na dedykowanej stronie promocji i załóż swój profil podając imię i nazwisko oraz adres email – pamiętaj o wyrażeniu zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów prowadzonej promocji,
  • kliknij w link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail, w celu potwierdzenia rejestracji,
  • zaloguj się do swojego profilu w aplikacji Money Mania i kliknij w link „Weź udział”, który przeniesie Cię na stronę Banku, gdzie wypełnisz wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student i o kartę debetową. Pamiętaj, o wyrażeniu zgody na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez bank i podmioty z nim powiązane oraz współpracujące (zgody te możesz anulować po otrzymaniu premii).
   o wyrażeniu zgody na
 • do 30 czerwca 2018 roku podpisz z Bankiem umowę o prowadzenie jednego z rachunków – Konto 360° lub Konto 360° Student i umowę o kartę debetową. Umowę możesz podpisać za pośrednictwem kuriera lub w placówce Banku.
 • w lipcu i czerwcu 2018 roku w każdym z tych miesięcy zasil konto kwotą 1 000 zł oraz wykonaj co najmniej jedną płatność bezgotówkową za pośrednictwem karty debetowej lub usługi BLIK w sklepie stacjonarnym lub w Internecie. Nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki z bankomatów, przelewy oraz płatności zwrócone.

Premia pieniężna 150 zł

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków otrzymasz premię pieniężną w wysokości 150 zł. Zostanie ona przelana na Twoje nowo otwarte konto najpóźniej do 15 września 2018 roku. Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Strona akcji Money Mania 15 znajduje się pod tym adresem.

Charakterystyka Konta 360°

Opłata za prowadzenie konta, miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony podstawowe opłaty przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek nie spełniony opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek nie spełniony opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju, jeśli warunek nie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Analizę Konta 360° znajdziesz pod tym adresem.

Czy warto wziąć udział w promocji Money Mania 15?

Warunki nowej edycji Money Mania 15 są bardzo proste. Wystarczy tylko w każdym z dwóch miesięcy wykonać przelew na konto kwoty 1 000 zł oraz jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową. Nagrodą jest premia pieniężna w wysokości 150 zł. Spełnienie obu warunków sprawi jednocześnie, że Bank Millennium nie pobierze opłaty miesięcznej za prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z z bankomatów na terenie kraju.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta osobistego warto rozpatrzyć udział w promocji Money Mania 15. Masz możliwość założenia bardzo atrakcyjnego konta osobistego oraz zgarnąć atrakcyjną premię pieniężną.