150 zł za otwarcie Konta Jakie Chcę w Banku Zachodnim WBK

Premię pieniężną 150 zł za otwarcie konta osobistego otrzymasz w nowej promocji Banku Zachodniego WBK. Pierwsze 50 zł otrzymasz po założeniu Konta Jakie Chcę.  Kolejne 100 zł  wpłynie na Twój rachunek po wykonaniu transakcji kartą debetową na łączną kwotę 150 zł.

W promocji „Zarabiaj z Kontem Jakie Chcę” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią i w okresie 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do obecnej promocji nie posiadałeś konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Banku Zachodnim WBK.

Do promocji możesz przystąpić do 23 maja 2018 roku. Z uwagi na limit 3 000 nagród lepiej nie czekaj i jak najszybciej złóż wniosek o konto osobiste.

50 zł za założenie Konta Jakie Chcę

Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz po spełnieniu następujących wymagań:

  • złóż wniosek o konto osobiste na stronie Banku Zachodniego WBK, w trakcie jego składania wyraź zgodę na kontakt telefoniczny i oraz na kontakt drogą internetową w celach marketingowych,
  • do 23 maja 2018 roku zawrzyj umowę o Konto Jakie Chcę wraz z usługami bankowości internetowej BZWBK24 i umowę o kartę debetową.

Umowę możesz zawrzeć wybierając jedną z następujących opcji:

  • przelew internetowy z konta w innym banku – przelew weryfikacyjny na 1 zł musisz wysłać z innego banku, w którym posiadasz konto osobiste. Pamiętaj , aby Twoje dane osobowe i adresowe w tym banku były zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi podanymi we wniosku. Dodatkowo będziesz musiał dołączyć skan dowodu osobistego do wysłanego wniosku.
  • za pośrednictwem kuriera –umowę podpiszesz w obecności kuriera w czasie i miejscu ustalonym z Doradcą Banku. Również musisz dołączyć skan dowodu osobistego.
  • weryfikacja w rozmowie wideo z doradcą – o ile posiadasz urządzenie wyposażone w kamerę z dostępem do internetu i przeglądarkę internetową inną niż Internet Explorer.

100 zł za płatności kartą debetową lub BLIKiem

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz po wykonaniu płatności kartą debetową lub BLIK’iem w sklepach usługowo – handlowych lub w Internecie na łączną kwotę minimum 150 zł w terminie do 17 czerwca 2018 roku.

Premia za otwarcie konta i premia za płatności kartą lub BLIKiem zostaną przekazane na Twoje nowo otwarte Konto Jakie Chcę do 30 czerwca 2018 roku. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka rachunku Konto Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacisz. Wybór opłaty miesięcznej zależy od Ciebie. Masz jedną z następujących możliwości:

  • 3 zł – opłata stała,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.

Dodatkowe 300 zł i 2,70% na koncie oszczędnościowym

Promocja „Zarabiaj z Kontem Jakie Chcę” jest bardzo atrakcyjna i bardzo prosta. Wystarczy założyć konto wraz z kartą debetową i usługami bankowości internetowej żeby otrzymać 50 zł. Po wykonaniu płatności kartą na łączną kwotę 150 zł  na Twoje konto wpłynie kolejna premia pieniężna w wysokości 100 zł.

Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli spodoba Ci się Konto Jakie Chcę możesz zdobyć dodatkowe nagrody. Wystarczy, że zadeklarujesz miesięczny wpływ wynagrodzenia na Twój rachunek w wysokości 1 500 zł, a BZ WBK wypłaci Ci miesięczną premię w wysokości 50 zł. Przez okres 6 miesięcy trwania promocji możesz zarobić łącznie 300 zł. Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Osoby poszukujące dobrych okazji do oszczędzania mogą skorzystać z dwóch propozycji kont oszczędnościowych z promocyjnym oprocentowaniem 2,70% w skali roku. Na mobilnym Koncie oszczędnościowym środki objęte promocyjnym oprocentowaniem wynoszą aż 100 000 zł. Promocja trwa tylko do 30 lipca 2018 roku. Na rachunku oszczędnościowym Konto Systematyczne maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 20 000 zł, ale czas jego obowiązywania jest dłuższy, bo do 29 września 2018 roku.