Premia 150 zł za aktywne korzystanie z Konta Maksymalnego w BGŻ BNP Paribas

W nowej promocji BGŻ BNP Paribas skierowanej do osób młodych do zdobycia jest premia 150 zł za otwarcie Konta Maksymalnego. Warunkiem zdobycia premii jest aktywne korzystanie z karty debetowej przez okres 6 miesięcy.

W promocji „Premia za aktywność” możesz wziąć udział, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 24 miesięcy przed przystąpieniem do niej nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem konta w BGŻ BNP Paribas.

Do promocji możesz przystąpić do 31 sierpnia 2018 roku.

Jak są warunki udział w promocji „Premia za aktywność”?

Chcąc wziać udział w promocji „Premia za aktywność” musisz w terminie do 31 sierpnia 2018 roku złożyć wniosek o Konto Maksymalne, kartę debetową i usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Banku lub za pośrednictwem telefonu. W trakcie składania wniosku wyraź zgodę na przesyłanie na swój e-mail dokumentów i informacji dotyczących zawartych z Bankiem  umów, zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zaakceptuj również regulamin promocji.

150 zł za aktywne korzystanie z karty

Teraz musisz już tylko aktywnie korzystać z karty debetowej wykonując transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo – handlowych i w internecie. Za każde wydane  5 zł otrzymasz premię 1 zł. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać 25 zł. Premia będzie wypłacana przez okres 6 miesięcy, co oznacza, że łączna premia wyniesie 150 zł.

Wypłata premii uzależniona jest od spełnienia jeszcze jednego warunku. W każdym z 6 miesięcy kalendarzowych musisz wykonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Uwaga: Przy rozliczaniu transakcji liczy się data ich wykonania, a nie data zaksięgowania.

Przekazanie nagrody

Premia będzie wypłacana przez 6 kolejnych miesięcy licząc od daty przystąpienia do promocji. Premię za dany miesiąc kalendarzowy otrzymasz do 8. dnia miesiąca po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Jeżeli dzień ten nie jest dniem roboczym, to premię otrzymasz w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konta Maksymalne – najważniejsze opłaty

Najważniejsze opłaty Konta Maksymalnego przedstawiają się następująco:

  • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł – wydanie karty debetowej,
  • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej w przypadku osób do 26 lat, dla osób powyżej 26 lat będzie ono również darmowe pod warunkiem wykonania płatności kartą na kwotę min. 300 zł w miesiącu poprzedzającym opłatę , jeżeli warunek nie zostanie spełniony opłata wyniesie 12 zł.
  • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

Opis Konta Maksymalnego znajdziesz w tym artykule.