200 zł na Nowy Rok od Banku Millennium za otwarcie Konta 360°

W dniu dzisiejszym wystartował kolejna promocja Banku Millennium „200 zł na Nowy Rok”. Wymagania promocji w porównaniu z ubiegłorocznym promocjami nie uległy zasadniczym zmianom. Warunkiem otrzymania premii pieniężnej w łącznej wysokości 200 zł jest otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student oraz spełnienie warunków aktywności w trzech kolejnych miesiącach. 

Promocja została zakończona w dniu 28 stycznia 2019 roku.

Kto może wziąć udział w promocji „200 zł na Nowy Rok”?

Warunki udziału w promocji nie zmieniły się w stosunku do poprzednich promocji. I tak w promocji „200 zł na Nowy Rok” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  i które nie miały do tej pory żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt banku, ale także osoby które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konta 360° Student oraz osoby, które złożyły wniosek o konto i jest on obecnie w trakcie realizacji przez Bank.

Do promocji można przystąpić do 28 stycznia 2019 roku.

Jakie są warunki zdobycia 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o łącznej wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 28 stycznia 2019 roku:
  • złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student  za pośrednictwem tej strony promocji podając imię, nazwisko oraz adres email (wnioski z innych stron nie będą brać udziału w promocji),
  • składając wniosek wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zaakceptuj regulamin promocji,
 • do 31 stycznia 2019 roku podpisz umowę konto i umowę o kartę debetową (będzie potrzebna do realizacji wymagań promocji),
 • w lutym 2019 roku spełnij następujące warunki aktywności:
  • aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium,
  • zasil nowo otwarte konto kwotą co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych.
 • w marcu i kwietniu 2019 roku, w każdym z tych miesięcy,
  • zasil nowo otwarte konto kwotą co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych.

Kiedy otrzymam premię?

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji w lutym 2019 roku 50 zł otrzymasz na swoje nowo otwarte konto najpóźniej do 18 marca 2019 roku. Po spełnieniu warunków w marcu i kwietniu premię 150 zł otrzymasz do 20 maja 2019 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania premii nie wypowiadać umowy o konto, ani nie odwoływać zgód marketingowych.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonaniu jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.