Bon 200 zł do RTV EURO AGD za otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia w BZ WBK

Bank Zachodni WBK uruchomił kolejną promocję skierowaną do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia można otrzymać 2 bony o łącznej wartości 200 zł do sklepów RTV EURO AGD. Nagrody zostaną przyznana pierwszym 200 osobom, które założą konto firmowe i spełnią warunki promocji. 

Promocja zakończyła się w dniu 31 lipca 2018 roku.

Nagrodą w promocji są dwa bony o łącznej wartości 200 zł. Pierwszy bon o wartości 50 zł zostanie przyznany za otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma. Warunkiem otrzymania drugiego bonu o wartości 150 zł jest zalogowanie się do bankowości internetowej BZWBK24 Mini Firma i za jej pośrednictwem wykonanie przelewu do ZUS o wartości co najmniej 200 zł.

Jaki są warunki  zdobycia 2 bonów do RTV EURO AGD?

W celu zdobycia pierwszego bonu o wartości 50 spełnij następujące wymagania:

 • złóż wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą debetową MasterCard Business Debit lub VISA Business Electron i dostępem do bankowości internetowej BZWBK24 Mini Firma na tej stronie promocji,
 •  w trakcie składania wniosku wyraź zgodę na kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną w celach marketingowych,
 • do 31 lipca 2018 roku zawrzyj umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z wybraną kartą debetową (MasterCard Business Debit lub VISA Business Electron) i dostępem do bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma. Umowę możesz zawrzeć wybierając jedną z następujących opcji:
  • przelew internetowy z konta w innym banku,
  • za pośrednictwem kuriera,
  • weryfikacja w rozmowie wideo z doradcą.

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz bon o wartości 50 zł. W celu otrzymania drugiego bonu o wartości 150 zł musisz najpóźniej do 15 sierpnia 2018 roku zalogować się do bankowości internetowej BZWBK24 Mini Firma i za jej pośrednictwem wykonać przelew do ZUS o wartości min. 200 zł.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz nagrodę na adres e-mail podany we wniosku o Konto Firmowe Godne Polecenia najpóźniej do 31 sierpnia 2018 roku. Bony ważne  są ważny do 31 lipca 2019 roku.

Otrzymana nagroda stanowi przychód dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego każda nagrodzona osoba będzie ją musiała sama  rozliczyć z urzędem podatkowym.

Konto Firmowe Godne Polecenia

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty Konta Firmowego Godnego Polecenia:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pod warunkiem wykonania w danym miesiącu przelewu do ZUS na kwotę minimum 200 zł, w przeciwnym wypadku 25 zł.
 • 0 zł – wydanie karty,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę nie mniejszą niż 400 zł,
 • bezpłatne wypłaty gotówki w bankomatach BZ WBK,
 • 0 zł – pakiet 15 internetowych przelewów krajowych Elixir, każdy następny przelew 1 zł,
 • 0 zł – przelew do ZUS i US za pośrednictwem internetu,