Premia 200 zł za otwarcie Konta 360° w Banku Millennium

Promocja została zakończona w dniu 27 maja 2019 roku.
Ponownie do zyskania jest premia 200 zł za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student w nowej promocji „200 zł z Kontem 360°” Banku Millennium. Dodatkowym warunkiem jest aktywne korzystanie z konta i karty przez okres 3 miesięcy. 

Kto może wziąć udział w promocji „200 zł z Kontem 360°„?

Promocja „200 zł z Kontem 360°” skierowana jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych  i które nie miały do tej pory żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt Banku, ale także osoby, które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konta 360° Student oraz osoby, które złożyły wniosek o konto i jest on obecnie w trakcie realizacji przez Bank.

Warunkiem udziału w promocji jest złożenie wniosku o Konto 360° za pośrednictwem strony promocji  w terminie do 27 maja 2019 roku.

Jakie są warunki zdobycia premii 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 27 maja 2019 roku złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student i kartę debetową za pośrednictwem strony promocji podając imię, nazwisko oraz adres email, składając wniosek wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zaakceptuj regulamin promocji,
 • do 31 maja 2019 roku:
  • podpisz umowę o konto i umowę o kartę debetową,
  • aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w czerwcu, lipcu i sierpniu 2019 roku, w każdym z tych miesięcy,
  • zapewnij wpływ na nowo otwarte konto na łączną kwotą nie mniejszą niż 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych.

Przekazanie nagrody

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji premię w wysokości 200 zł otrzymasz do 20 września  2019 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania premii nie wypowiadać umowy o konto, kartę i nie odwoływać zgód marketingowych.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym;

 • wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonaniu przynajmniej jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobierze opłaty za prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby konto, karta i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.