Nest Konto z premią 200 zł dla nowych i aktywnych klientów Nest Banku

W związku z wyczerpaniem puli wniosków promocja została zakończona.
Nest Bank uruchomił promocję w której do zyskania jest premia w łącznej wysokości 200 zł. Warunkiem jego otrzymania jest założenie Nest Konta wraz z kartą debetową i aktywne korzystanie z nich przez okres 2 miesięcy. W promocji zostanie zarejestrowanych tylko 500 wniosków.

Co można zyskać?

W promocji „Nest Konto z premią 200 zł” do zyskania jest premia pieniężna o łącznej wartości 200 zł. Pierwszą premię w wysokości 100 otrzymasz po założeniu Nest Konta z kartą debetową i spełnieniu dwóch warunków aktywności. Jeśli warunki te spełnisz jeszcze w dwóch kolejnych miesiącach otrzymasz za każdy miesiąc premię 50 zł. Łącznie możesz zyskać premię o wartości 200 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja „Nest Konto z premią 200 zł” przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy w okresie 24 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie posiadali rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Nest Banku. Z promocji wykluczone są również osoby, które złożyły już wniosek o konto osobiste i który jest aktualnie w trakcie rozpatrywania przez Bank.

Do promocji możesz przystąpić do 30 czerwca 2019 roku, ale warto się pospieszyć ponieważ może się ona zakończyć wcześniej po wyczerpaniu puli 500 wniosków. O jej wcześniejszym zakończeniu Nest Bank poinformuje na stronie promocji zamieszczając stosowną informację.

200 zł za Nest Konto

Chcąc zyskać premię 200 zł będziesz musiał spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 30 czerwca 2019 roku złóż wniosek na stronie promocji o otwarcie Nest Konta wraz z kartą debetową (wnioski złożone z innych stron nie będą brane pod uwagę) i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • do 21 czerwca 2019 roku zawrzyj umowę o prowadzenie Nest Konta,
 • do 31 sierpnia 2019 roku:
  • zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł, wpływ ten może pochodzić z wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury, stypendium lub świadczenia z programu Rodzina 500 Plus,
  • w tym samym miesiącu, w którym zapewniłeś wpływ wynagrodzenia wykonaj płatności kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł, nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki z bankomatów, w tym w ramach usługi cash back, płatności za gry hazardowe, płatności za wymianę walut oraz transakcje odwołane lub anulowane (zwrot towaru).
 • we wrześniu i październiku 2019 roku, w każdym z nich, spełnij następujące wymagania:
  • zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonaj płatności kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł.

Przekazanie nagrody

Pierwszą premię w wysokości 100 zł otrzymasz po zawarciu umowy o Nest Konto i spełnieniu wszystkich warunków do 31 sierpnia 2019 roku. Premia zostanie przelana na Twoje nowo otwarte konto do 20. dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Dwie kolejne premie, każda o wartości 50 zł, otrzymasz po spełnieniu warunków aktywności w dwóch kolejnych miesiącach. Premie wpłyną na Twoje konto do 20. dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym warunki te spełniłeś.

Pamiętaj, aby do czasu otrzymania premii mieć aktywne konto i kartę.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Nest Konta

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty:

 • konto nie jest oprocentowane.
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – opłata za wydanie i użytkowanie karty,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back,
 • 0 zł – przelew internetowy Elixir,

Szczegółowy opis Nest Konta znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

W dotychczasowych promocjach Nest Banku premie za otwarcie Nest Konta były niższe. Nagroda w wysokości 200 zł jest bardzo atrakcyjna i warto się zastanowić nad ofertą Nest Banku. Spełnienie obu warunków aktywności nie powinno sprawić większych problemów. Samo Nest Konto jest rachunkiem zupełnie darmowym. Jego użytkownik nie zapłaci za prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłaty z bankomatów w kraju.