Premia 200 zł za konto z wynagrodzeniem w Santander Bank Polska

W nowej promocji Santander Bank Polska możesz zyskać premię w wysokości 200 zł otwierając konto osobiste. Warunkiem otrzymania premii jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia, renty, emerytury na nowo otwarte konto. 

Zgodnie z regulaminem promocja została zakończona w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W promocji „200 zł za konto z wynagrodzeniem” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od 1 kwietnia 2018 roku nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Santander Bank Polska. Posiadanie innych produktów, w tym konta oszczędnościowego, nie wyklucza możliwości skorzystania z oferty Banku. Z promocji wykluczone są konta wspólne.

Nagroda 200 zł za konto z wynagrodzeniem

Nagrodą w promocji jest premia pieniężna w wysokości 200 zł. Zostanie ona wypłacona w czterech miesięcznych ratach po 50 zł każda. Warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia w danym miesiącu.

Co muszę zrobić, żeby zyskać premię 200 zł?

W celu otrzymania premii w wysokości 200 zł musisz spełnić następujące wymagania:

  • najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku
    • zawrzyj umowę o Konto Jakie Chcę wraz z Kartą Dopasowaną oraz usługami bankowości internetowej,
    • za pośrednictwem bankowości internetowej lub przez infolinię złóż dyspozycję przekazywania Twojego wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy mającego siedzibę na terenie Polski na nowo otwarty rachunek,
  • zapewnij w każdym z czterech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po dacie złożenia dyspozycji, wpływ wynagrodzenia w jednorazowej kwocie w wysokości co najmniej 1 000 zł.

Zgodnie z regulaminem promocji nie będą brane pod uwagę przelewy pochodzące z własnych rachunków oraz wpłaty dokonane w oddziałach lub we wpłatomatach Banku.

Przekazanie nagród

Nagroda zostanie wypłacana za okres pierwszych 4 miesięcy począwszy od miesiąca pierwszego wpływu wynagrodzenia na nowo otwarte konto. Za każdy miesiąc zostanie wypłacona premia w wysokości 50 zł. Otrzymasz ją do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

O przyznaniu nagrody dowiesz się przeglądając historię rachunku. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnym miesiącu. Na dzień otrzymania nagrody musisz mieć otwarte konto. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka rachunku Konto Jakie Chcę

Otwarcie i prowadzenie rachunku Konto Jakie Chcę jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacisz. Wybór opłaty miesięcznej zależy od Ciebie. Masz jedną z następujących możliwości:

  • 3 zł – opłata stała,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
  • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.