2 000 zł za pomysł na biznes w konkursie PKO Bank Polski

„Nawet 2 000 zł za pomysł na biznes” to konkurs zorganizowany przez PKO Bank Polski dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest założenie konta firmowego i odpowiedź na jedno pytanie konkursowe.

PKO Bank Polski w konkursie „Nawet 2000 zł za pomysł na biznes” przewidział dla jego uczestników dwie nagrody pieniężne:

 • 2 000 zł – Nagroda I stopnia za założenie konta firmowego i rejestrację swojej działalności gospodarczej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO,
 • 500 zł – Nagroda II stopnia za założenie lub posiadanie Profilu Zaufanego w serwisie internetowym iPKO.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Bank Polski. Osoba przystępujące do konkursu powinny wyrazić lub mieć już wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powinny też posiadać dostęp do serwisu internetowego iPKO oraz aktywną aplikację mobilną IKO.

2 000 zł za założenie konta firmowego i rejestrację firmy w CEIDG

Warunkiem udziału w konkursie i wygrania Nagrody I stopnia w wysokości 2 000 zł jest spełnienie następujących wymagań w terminie do 31 marca 2018 roku:

 • złożyć wniosek o rachunek firmowy PKO Konto firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu i rejestrację firmy w CEIDG w ramach jednego wniosku dostępnego po zalogowaniu w serwisie internetowym iPKO,
 • podpisać umowę o prowadzenie konta firmowego,
 • posiadać (lub założyć) aktywny Profil Zaufany założony w serwisie internetowym iPKO,
 • udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój pomysł na biznes” znajdujące się na stronie konkursu,
 • potwierdzić zgłoszenie w konkursu poprzez kliknięcie w link otrzymany od Banku w mailu po wysłaniu formularza konkursowego,
 • posiadać otwarte konto i prowadzić założoną firmę do dnia przekazania nagrody.

500 zł za posiadanie Profilu Zaufanego

Warunkiem udziału w konkursie i wygrania Nagrody II stopnia w wysokości 500 zł jest spełnienie następujących wymagań w terminie do 31 marca 2018 roku:

 • założyć lub posiadać aktywny Profil Zaufany otwarty w serwisie internetowym iPKO,
 • udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na tej stronie,
 • potwierdzić zgłoszenie w konkursie poprzez kliknięcie w link otrzymany od Banku w mailu po wysłaniu formularza konkursowego,
 • posiadać aktywny Profil Zaufany do dnia przekazania nagrody.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i przekazanie nagród

Każdy uczestnik konkursu „Nawet 2000 zł za pomysł na biznes” może dokonać tylko jednego zgłoszenia i otrzymać tylko jedną nagrodę. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród I stopnia o wartości 2 000 zł każda i 10 nagród II stopnia o wartości 500 zł każda.

O przyznaniu nagród zdecyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie konkursu do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Nagrodzone zostaną najciekawsze odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi dwóch uczestników konkursu zostaną ocenione równorzędnie, wówczas o kolejności decyduje kolejność zgłoszenia do konkursu.

Nagrody zostaną przekazane w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Nagroda I stopnia zostanie przekazana na konto firmowe uczestnika konkursu, a Nagroda II stopnia na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest uczestnik konkursu.

PKO Bank Polski zwiększy wartość nagród, o kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego.

Regulamin konkursu znajdziesz na tej stronie.

Krótka charakterystyka rachunku PKO Konto Firmowe

PKO Konto Firmowe otwierane jest bezpłatnie.  Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 25 zł. Opłaty tej można uniknąć wykonując w danym miesiącu jeden przelew do ZUS oraz transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum 500 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy nie zapłacą opłaty miesięcznej za obsługę rachunku przez okres pierwszych 6 miesięcy od założenia konta.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie.  W pierwszym roku opłata za jej obsługę nie jest pobierana. W następnym roku opłata za jej roczną obsługę wyniesie 30 zł. Wypłata gotówki w bankomatach PKO Bank Polski jest darmowa, w pozostałych bankomatach kosztuje 3,5% min. 5 zł.

Za pierwsze 30 przelewów internetowych krajowych Bank nie pobiera opłaty, każdy kolejny kosztuje 1 zł. Przelewy internetowe do ZUS i Urzędu Skarbowego są darmowe.

Opis rachunku znajdziesz w tym artykule PKO Konto Firmowe w PKO Bank Polski