Do 2 000 zł premii za aktywne korzystanie z konta firmowego w PKO Bank Polski

Promocja została zakończona.
Nawet 2 000 zł premii możesz otrzymać w nowej promocji PKO Bank Polski za otwarcie rachunku PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu wraz z kartą PKO Biznes. Premia będzie przyznawana przez okres 12 miesięcy za spełnienie określonych warunków aktywności.

Udział w promocji może wziąć każdy przedsiębiorca, który w dniu rozpoczęcia promocji nie posiadał otwartego rachunku bieżącego.

Jakie są warunki udziału w promocji?

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:

  • do 14 sierpnia 2018 roku zgłoś swój udział w promocji na tej stronie PKO Bank Polski, a następnie zawrzyj umowę o prowadzenie jednego z dwóch rachunków firmowych: PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu wraz z kartę debetową PKO Biznes Partner,
  • wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących Banku i podmiotów współpracujących,
  • nie wyrazisz sprzeciwu wobec profilowania w celach marketingowych w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otwarcia rachunku.

Jaka aktywność jest premiowana przez PKO Bank Polski?

W ramach promocji możesz otrzymać dwie premie jednorazowe:

  • 500 zł – za podpisanie umowy leasingowej z PKO Leasing w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku firmowego na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł,
  • 25 zł – za przystąpienie do programu ZenCard.

W każdym miesiącu przez okres jednego roku możesz otrzymać następujące premie:

  • 25 zł – za przelew do ZUS-u na kwotę co najmniej 250 zł,
  • 25 zł – za przelew do Urzędu Skarbowego na kwotę minimum 250 zł,
  • 25 zł – za realizację przez rachunek firmowy transakcji walutowych na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł,
  • 25 zł – za transakcje bezgotówkowe kartą kredytową PKO Euro Biznes na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł,
  • 25 zł – za uznanie rachunku kwotą co najmniej 2 000 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartą pochodzących z uznań w terminalach eService.

Przekazanie premii

Premia za dany miesiąc będzie przelewana na Twój nowo otwarty rachunek firmowy do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki aktywności. Nie dotyczy to premii za pierwszy miesiąc. Będzie ona wypłacona w terminie 90 dni od zakończenia miesiąca.

Premia podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

Otrzymana premia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

PKO Konto Firmowe

PKO Konto Firmowe oferowane przez PKO Bank Polski przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla przedstawicieli wolnych zawodów i rolników indywidualnych.

Rachunek prowadzony jest bezpłatnie przez okres 6 miesięcy dla osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. Po tym okresie miesięczna opłata wynosi 25 zł ( dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób wolnych zawodów). Opłaty tej opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu jeden przelew do ZUS oraz wykonując transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę minimum 500 zł.

W przypadku rolników opłata za prowadzenie rachunku wynosi tylko 9 zł. Opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostanie odnotowany wpływ na rachunek kwoty minimum 1 000 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie i korzystanie z niej w pierwszym roku jest bezpłatne. W kolejnym latach opłata roczna wyniesie 30 zł (2,5 zł na miesiąc) Opłaty tej nie można uniknąć. Bez opłaty można wypłacić gotówkę tylko z bankomatów PKO BP.

Dokładny opis rachunku PKO Konto Firmowe znajdziesz w tym artykule.