250 zł moneyback w promocji rachunku dla firm mBanku

W promocji rachunku dla firm mBank oferuje premię w wysokości 100 zł za przelew do ZUS. Dodatkową premię w wysokości 150 zł można zdobyć kupując dowolny terminal, na którym należy zrobić obrót w wysokości 300 zł.

„Proste konto firmowe dla handlu detalicznego” to nowa promocja mBanku przeznaczona, jak wskazuje sam jej tytuł, dla handlu detalicznego. Udział w niej mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach Działu 47 PKD Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

Przedsiębiorcami tymi mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie. W promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, którzy posiadali aktywny rachunek dla danego NIP na dzień 31 marca 2017 roku.

W promocji przewidziane zostały dwie premie w postaci moneybacku w wysokości:

 • 100 zł za przelew do ZUS w kwocie 250 zł,
 • 150 zł za zakup dowolnego terminala i wykonanie za jego pośrednictwem obrotu w wysokości 300 zł.

Dodatkowo mBank przyzna preferencyjne warunki prowadzenia mBiznes Konta Standard przez okres 24 miesięcy.

Warunki udziału w promocji

Podstawowym warunkiem jaki musisz spełnić jest złożenie do dnia 31 maja 2017 roku wniosku o mBiznes konto Standard na dedykowanej stronie promocji, a następnie podpisanie z mBankiem umowy o jego prowadzenie. Dodatkowo będziesz musiał zaakceptować regulamin promocji.

Za założenie mBiznes konta Standard w promocji mBanku otrzymasz preferencyjne warunki przez okres 24 miesięcy od dnia otwarcia konta dla następujących opłat:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet internetowych przelewów krajowych Elixir,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

100 zł moneyback za przelew do ZUS

W celu otrzymania premii w wysokości 100 powinieneś ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy o konto wykonać przelew do ZUS w kwocie nie mniejszej niż 250 zł.

Premię otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniłeś warunek promocji.

150 zł moneyback za zakup terminala płatniczego mPOS lub POS

Dodatkowe 150 zł możesz otrzymać kupując terminal płatniczy mPOS lub POS i w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie konta przyjmiesz za jego pośrednictwem wpłaty w wysokości minimum 300 zł na nowo uruchomiony rachunek .

Premię otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniłeś wszystkie warunki promocji.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
mBiznes konto Standard założysz na tej stronie.

mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes Konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS (0 zł dla uczestników promocji przez okres 24 m-cy),
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir (0 zł dla uczestników promocji przez okres 24 m-cy),
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana (0 zł dla uczestników promocji przez okres 24 m-cy),
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Podsumowanie

Warunki promocji są bardzo proste. Wystarczy założyć mBiznes konto Standard i wykonać przelew do ZUS w wysokości 250 zł w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy o konto. Osoby zainteresowane zakupem terminala POS lub mPOS mogą dodatkowo zarobić premię w wysokości 150 zł. Wystarczy wykazać na nim obrót w wysokości 300 zł.

Dzięki dodatkowym bonusom w postaci bezpłatnego prowadzenia konta i bezpłatnej obsługi karty debetowej przez okres 24 miesięcy konto staje się darmowe.

mBiznes konto Standard jest bardzo atrakcyjnym rachunkiem. Mając zagwarantowany brak podstawowych opłat na okres 24 miesięcy warto rozpatrzyć skorzystanie z dodatkowej okazji i założyć konto w mBanku.

 

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o