250 zł od eurobanku w promocji I…TAKIe KONTO

Euro Bank we współpracy z Itaką przygotował akcję promocyjną „I…TAKIe KONTO” w ramach której za otwarcie jednego z dwóch rachunków – Konto Active lub Konto Prestige właściciel rachunku może otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł.

Udział w akcji I…TAKIe KONTO mogą wziąć osoby, które spełniają dwa warunki:

 • w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji nie były posiadaczem lub współposiadaczem konta w eurobanku,
 • zarezerwowały dowolną imprezę turystyczną organizowaną przez biuro podróży ITAKA w okresie od 1 czerwca 2015 r do 31 sierpnia 2016 roku.

Uczestnik promocji powinien posiadać ważny dokument podróży potwierdzający udział w imprezie. Bank w regulaminie promocji zastrzegł sobie prawo do jego kontroli, aż do momentu wypłaty nagrody.

Udział w akcji I…TAKIe KONTO

Osoby, które chcą skorzystać z akcji promocyjnej powinny spełnić następujące warunki:

 • do 31 sierpnia 2016 roku – zarezerwować dowolną imprezę turystyczną za pośrednictwem biura podróży ITAKA ( dotyczy osób, które nie zarezerwowały imprezy w okresie wcześniejszym),
 • do 31 sierpnia 2016 roku – wypełnić formularz zgłoszenia do promocji na dedykowanej stronie promocji, w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e- mail oraz 7 cyfrowy numer rezerwacji imprezy turystycznej (udział w akcji można również zgłosić w placówce Banku),do 14 wrzenia 2016 roku – podpisać umowę o konto i kartę debetową w pakiecie Active lub Prestige – termin ten dotyczy umów zawieranych za pośrednictwem Internetu. Osoby zgłaszające udział w akcji w placówce Banku mają czas na zawarcie umowy tylko do 31 sierpnia 2016 roku.

250 zł za transakcje kartą

W celu otrzymania nagrody pieniężnej należy przez okres 5 kolejnych miesięcy wykonać każdego miesiąca trzy transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 100 zł. Łączna kwota nagrody za pięć miesięcy wynosi 250 zł.

Pierwsza transakcja musi być wykonany w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania umowy o konto. Nagroda zostanie przekazana na konto uczestnika promocji do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki promocji zostały spełnione.

Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe korzyści

Osoby biorące udział w akcji otrzymają dodatkowe korzyści w postaci:

 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta,
 • zwrot opłaty miesięcznej za posiadanie karty debetowej,
 • zwrot prowizji za udzielenie limitu w koncie.

Okres obowiązywania powyższych zmian wynosi 12 miesięcy.

Konto Active – podstawowe parametry

 • Rachunek nie jest oprocentowany,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta, o ile spełniony zostanie jeden z następujących warunków:
  • miesięczne wpływy na konto min. 1 500 zł,
  • średnie saldo konta  min. 15 000 zł,
  • spłata kredytu hipotecznego/ gotówkowego/konsolidacyjnego na min. 1 500 zł,
  • limit kredytowy min. 500 zł oraz wykonanie kartą kredytową w danym miesiącu minimum 3 transakcji bezgotówkowych.

  Jeżeli żaden z warunków nie zostanie spełniony miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 9 zł.

 • 0 zł – za wydanie i wznowienie karty debetowej,
 • 4,90 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty. W przypadku wykonania w ciągu miesiąca transakcji wydaną kartą debetową na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł opłata zostanie zwrócona.
 • 0 zł – za wypłaty gotówki w bankomatach na terenie kraju,
 • 5 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą – w przypadku karty VISA Electron opłata za przewalutowanie transakcji wynosi 3,00% kwoty transakcji, MasterCard Debit opłata nie jest pobierana,
 • 0 zł – za transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą,
 • 0 zł – za transakcje cashback – wypłata gotówki przy płaceniu kartą,
 • 0 zł – wpłaty i wypłaty środków w Oddziale Banku,
 • 0 zł – wpłaty środków we wpłatomacie.
 • 0 zł – wszystkie przelewy za pośrednictwem Internetu.

Podsumowanie

Same warunki zdobycia nagrody 250 zł nie są wymagające – trzy transakcje kartą na kwotę 100 zł każdego miesiąca przez okres 5 miesięcy. Dodatkowo zniesienie opłaty miesięcznej za obsługę konta i karty debetowej czyni konto darmowym przynajmniej przez okres 12 miesięcy.

Osoby, które już wykupiły lub w najbliższym czasie wykupią wycieczkę lub wczasy za pośrednictwem Nowej Itaki mogą rozpatrzyć ofertę eurobanku i założyć Konto Active.  Dodatkowo konto oferuje 5% zwrot za zakupy w ramach programu Rodzina i Przyjaciele.

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o