Załóż Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas i zyskaj 250 zł

Promocja została zakończona.
W nowej promocji „Korzystnie w koncie” możesz zyskać premię o łącznej wartości 250 zł. Wystarczy otworzyć Konto Optymalne i aktywnie z niego korzystać. Do promocji możesz przystąpić do 31 października 2018 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ zostanie ona zakończona po wyczerpaniu puli 1 000 rejestracji.

Co mogę zyskać?

W promocji przewidziano cztery nagrody o następujących wartościach:

 • nagroda I – 50 zł,
 • nagroda II  – 50 zł,
 • nagroda III  – 50 zł,
 • nagroda IV – 100 zł.

Warunkiem otrzymania pierwszej nagrody jest założenie Konta Optymalnego i aktywowanie aplikacji mobilnej, natomiast w przypadku nagrody drugiej, trzeciej i czwartej będziesz musiał w każdym miesiącu przez okres 3 kolejnych miesięcy zapewnić wpływ na konto kwoty 1 000 zł oraz wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę co najmniej 300 zł.

Kto może wziąć udział w promocji „Korzystnie w koncie”?

W promocji „Korzystnie w koncie” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie jesteś stroną umowy ramowej w BGŻ BNP Paribas i w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie rachunku nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Jak zyskać 250 zł za otwarcie Konta Optymalnego?

W celu otrzymania nagród musisz spełnić kolejno następujące wymagania:

 • do 31 października 2018 roku:
  • zarejestruj się na dedykowanej stronie promocji wypełniając prosty formularz oraz zaakceptuj:
   • zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
   • regulamin promocji,
  • po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej wykorzystując do tego celu link zawarty w e-mailu.
 • do 16 listopada 2018 roku podpisz umowę ramową o Konto Optymalne, kartę debetową i usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem kuriera,
 • do 30 listopada 2018 roku aktywuj aplikację mobilną GOmobile.

Po wykonaniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł. W celu otrzymania drugiej, trzeciej i czwartej nagrody musisz w trzech kolejnych miesiącach – grudzień 2018 roku, styczeń i luty 2019 roku, w każdym z nich, spełnić dwa następujące warunki:

 • wykonać transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo – handlowych na  kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
 •  zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten nie może pochodzić z Twojego konta w BGŻ BNP Paribas, ale może pochodzić z konta w innym banku. Nie może to być również wpływ gotówkowy.

Warunkiem otrzymania kolejnych nagród jest otrzymanie nagrody za miesiąc poprzedni.

Przekazanie nagród

O otrzymaniu pierwszej nagrody zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości przesłanej na Twoją skrzynkę mailową najpóźniej do 17 grudnia 2018 roku. W wiadomości znajdziesz specjalny kod, za pośrednictwem którego powinieneś zalogować się na stronie promocji najpóźniej do 27 grudnia 2018 roku w celu uzupełnienia swoich danych, w tym podania numeru nowo otwartego Konta Optymalnego.  Nagroda zostanie przelana 31 grudnia 2018 roku.

Wiadomość o otrzymaniu drugiej i trzeciej nagrody otrzymasz do 18 lutego 2019 roku, a czwartej do 31 marca 20189 roku. Nagrody zostaną przesłane do końca miesiąca, w którym otrzymałeś informację o otrzymaniu nagrody.

Do momentu otrzymania ostatniej nagrody musisz posiadać aktywne konto wraz  z kartę debetową i usługę bankowości internetowej.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Optymalne – najważniejsze opłaty

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.