250 zł za otwarcie mBiznes konto Standard w promocji Bankier.pl i mBanku

Po promocji konta osobistego duetu Bankier.pl i mBanku przyszła kolej na mBiznes konto Standard. Za jego otwarcie można otrzymać premię w wysokości 150 zł od Bankier.pl i kolejną w wysokości 100 zł od mBanku.  Dodatkowo mBank udzieli gwarancję niezmienności podstawowych opłat na okres 2 lat.

Bankier.pl wraz z mBankiem uruchomił promocję „150 zł na start – VIII edycja” skierowaną do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Udział w niej mogą wziąć tylko nowi klienci mBanku, którzy nie posiadali żadnego rachunku firmowego dla danego numeru NIP po dniu 26 grudnia 2017 roku.

Premia 150 zł za otwarcie konta i jedną transakcję bezgotówkową

Warunki zdobycia premii pieniężnej  100 zł są bardzo proste. Wystarczy spełnić następujące wymagania:

 • do 28 lutego 2018 roku należy zarejestrować się na stronie promocji, a następnie za jej pośrednictwem przejść na stronę mBanku i złożyć wniosek o otwarcie mBiznes konto Standard oraz wyrazić zgodę na zwolnienie mBank z tajemnicy bankowej w zakresie prowadzonej promocji (między innymi przekazanie danych niezbędnych do wypłaty nagrody przez Bankier.pl),
 • w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 31 marca 2018 roku zawrzeć umowę o prowadzenie mBiznes konto Standard,
 • w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 30 kwietnia 2018 rok wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową i/lub przelew z nowo otwartego konta (nie może to być przelew wewnętrzne),

O przyznaniu nagrody organizator promocji powiadomi wszystkich uczestników promocji najpóźniej do 31 maja 2018 roku. Wiadomość zostanie przesłana na na adres e-mail podany podczas rejestracji. Po jej otrzymaniu należy zalogować się na stronie promocji i podać numer nowo otwartego konta. Premia zostanie przesłana w ciągu 14 dni od dnia wysłania powiadomienia.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Stronę promocji znajdziesz pod tym adresem.

Premia 100 zł  i dodatkowe bonusy

Warunkiem otrzymania kolejnej premii pieniężnej w wysokości 100 zł od mBanku w promocji „Proste Konto i 100 zł zwrotu” jest wykonanie w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy o konto przelewu do ZUS z nowo otwartego rachunku w kwocie nie mniejszej niż 250 zł i przynajmniej jednej płatności kartą debetową wydaną do konta. Premia zostanie przelana na nowo otwarty rachunek do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji.

Dodatkowo mBank przyznana następujące preferencyjne warunki, które będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet przelewów internetowych krajowych Elixir,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach własnych, BZ WBK, Planet Cash i Euronetu na trenie kraju.

Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule.

mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Tabela opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Premia 250 zł za spełnienie prostych warunków we wspólnej Kolejna promocja Bankier.pl i  mBanku powinna ucieszyć osoby prowadzące jednoosobowe działalność gospodarczą. Za otwarcie mBiznes konto Standard i jedną transakcję bezgotówkową lub przelew z konta Bankier.pl wypłaci premię 150 zł. Kolene 100 zł wypłaci mbank po wykonaniu przelewu do ZUS i wykonaniu jednej dowolnej płatności kartą. Dodatkowym bonusem jest zwolnienie z opłat za prowadzenie konta, obsługę karty debetowej i zagwarantowanie ich niezmienności przez okres 2 lat.