Premia 250 zł za otwarcie mBiznes konto Standard od Bankier.pl i mBanku

Bankier.pl wznowił promocję mBiznes konto Standard  w ramach której za założenie konta firmowego w mBanku można otrzymać premię 250 zł. Warunkiem udziału w promocji jest zarejestrowanie się w niej do 31 marca 2017 roku.

W drugiej edycji promocji „150 zł na start” ponownie możemy otrzymać 150 zł za otwarcie mBiznes konto Standard od Bonnier Business Polska Sp. z o.o. właściciela portalu Bankier.pl. Kolejne 100 zł otrzymamy od mBanku biorąc udział w promocji „II edycja 100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard”.

Promocja jest przeznaczona dla przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i spółdzielnie.

W promocji mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie posiadali konta firmowego w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 28 lutego 2017 roku.

Warunki uczestnictwa w promocji „150 zł na start”

Chcąc wziąć udział w promocji „150 zł na start” musimy spełnić następujące wymagania:

 • do dnia 31 marca 2017 roku zarejestrować się na dedykowanej stronie promocji akceptując regulamin promocji i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji marketingowych,
 • zalogować się na stronie promocji i korzystając z narzędzi na niej zamieszczonych przejść na stronę mBanku i złożyć wniosek o otwarcie mBiznes konto Standard,
 • wyrazić zgodę na przekazanie przez mBank danych osobowych organizatorowi promocji dla celów związanych z jej realizacją (między innymi wypłaty premii),
 • do dnia 30 kwietnia 2017 roku podpisać umowę z mBankiem o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard,
 • do 31 maja 2017 roku wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową i/lub jeden przelew – nie może to być przelew wewnętrzny,
 • uzupełnić za pośrednictwem strony promocji swoje dane niezbędne do przekazania premii, w tym podać numer nowo otwartego rachunku.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków otrzymamy premię w wysokości 150 zł. Organizator poinformuje nas o tym fakcie na nasz adres e-mail do dnia 30 czerwca 2017 roku. Przelanie premii nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia powiadomienia o jej przyznaniu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

100 zł na ZUS od mBanku

Po otwarciu konta możemy skorzystać z promocji „II edycja 100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” mBanku. Wystarczy, że w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy o konto wykonamy przelew do ZUS z nowo otwartego rachunku w kwocie nie mniejszej niż 250 zł.

Poza premią w wysokości 100 zł mBank przyzna nam na okres 24 miesięcy następujące preferencyjne warunki:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet przelewów internetowych krajowych Elixir,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Premię otrzymamy do końca miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniliśmy wszystkie warunki promocji.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes Konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS,
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir ,
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Podsumowanie

Warunki obu promocji nie są wymagające, a oferowane premie bardzo atrakcyjne. Za wykonanie jednej transakcji bezgotówkowej otrzymamy 150 zł od Bankier.pl. Kolejne 100 zł dostaniemy od mBank jak tylko wykonamy jeden przelew do ZUS w wysokości 250 zł.  Dodatkowo mBank zwolni nas z podstawowych opłat przez okres 24 miesięcy.

Osoby poszukujące taniego i nowoczesnego konta firmowego powinny zainteresować się mBiznes konto Standard. Wspólna akcja Bankier.pl i mBanku oferuje im darmowe konto i pozwoli zarobić 250 zł.