3% do 20 000 zł przez rok na Koncie Oszczędnościowym w Banku Pekao S.A.

Promocja została zakończona 31 października 2018 roku.
Bank Pekao zaoferował osobom poszukującym możliwości ulokowania swoich oszczędności na wysoki procent Konto Oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem 3% w skali roku. Okres obowiązywania oprocentowania wynosi 12 miesięcy dla środków do wysokości 20 000 zł. Warunkiem założenia Konta Oszczędnościowego jest posiadanie konta osobistego.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji możesz wziąć udział, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednego z następujących rachunków: Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto Prestiżowe oraz spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku nie miałeś zawartej z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, lub
 • w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku  posiadałeś jeden lub więcej rachunków w Banku Pekao, ale w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł. W przypadku kont prowadzonych w walutach obcych saldo będzie przeliczane na złotówki po średnim kursie NBP z dnia ustalania salda.

Charakterystyka Konta Oszczędnościowego

Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania w wysokości 3% w skali roku jest założenie konta oszczędnościowego najpóźniej do 31 października 2018 roku. Po podpisaniu umowy o konto promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 365 dni dla środków do 20 000 zł. Wszystkie środki powyżej tej kwoty będą oprocentowane zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem standardowym wynoszącym 0,70% w skali roku.

Podstawowe parametry Konta Oszczędnościowego:

 • 0 zł – prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew z Konta Oszczędnościowego na rachunek własny prowadzony przez Bank  za pośrednictwem Bankowości Mobilnej, każdy inny przelew – 7 zł,
 • wypłata środków z rachunku bez utraty naliczonych odsetek,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek.

Sprawdź regulamin promocji oraz tabelą opłat i prowizji.

Konto Przekorzystne

W celu założenia Konta Oszczędnościowego trzeba wybrać jedno z trzech kont osobistych proponowanych przez Bank Pekao. Najbardziej korzystnym wydaje się nowe Konto Przekorzystne. W przypadku osób do 26 lat jest ono całkowicie i bezwarunkowo darmowe. Młody klient Banku nie zapłaci za prowadzenie konta i za obsługę karty debetowej. Bank nie pobiera również opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju i za granicą.

W przypadku klientów powyżej 26 lat miesięczna opłata za konto wynosi 6,00 zł. Opłaty tej można uniknąć. W tym celu należy spełnić następujące warunki:

 • zapewnić w danym miesiącu wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 500 zł (nie mogą to być wpłaty gotówkowe i przelewy z własnych rachunków),
 • wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay.

Spełnienie tych dwóch warunków spowoduje, że posiadacz Konta Przekorzystnego nie zapłaci miesięcznej opłaty za obsługę karty debetowej. Dodatkowo Bank nie pobierze opłaty za pierwsze dwie wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

W przypadku nie spełnienia tych warunków miesięczna opłata za kartę wyniesie 3 zł, a opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i z bankomatów za granicą wyniesie 2% min. 5 zł.

3% do 100 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Premium

Równolegle Bank Pekao prowadzi promocję Konta Oszczędnościowego Premium, w której promocyjne oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku obowiązuje dla środków do wysokości 100 000 zł przez okres 180 dni. Koniecznym jest również posiadanie Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego.

W promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 • w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku nie miały zawartej z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, lub
 • w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku  posiadały jeden lub więcej rachunków w Banku Pekao, ale w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł. W przypadku kont prowadzonych w walutach obcych saldo będzie przeliczane na złotówki po średnim kursie NBP z dnia ustalania salda.

Umowę o Konto Oszczędnościowe Premium należy zawrzeć do 31 października 2018 roku.

Konto Oszczędnościowe Premium

Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku dla kwoty do 100 000 zł obowiązuje przez okres 180 dni. Dla nadwyżki powyżej 100 000 zł i po okresie promocji obowiązuje oprocentowanie standardowe, które przedstawia się następująco:

 • 0,80% – od 0,01 do 100 000 zł,
 • 1,10% – nadwyżka ponad 100 000 do 200 000 zł,
 • 1,20% – nadwyżka ponad 200 000 zł.

Podstawowe parametry Konta Oszczędnościowego Premium przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew z Konta Oszczędnościowego na rachunek własny prowadzony przez Bank  za pośrednictwem Bankowości Mobilnej, każdy inny przelew – 7 zł,
 • wypłata środków z rachunku bez utraty naliczonych odsetek,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji na tej stronie.

Szukasz dobrego konta oszczędnościowego? Sprawdź ten ranking kont oszczędnościowych.