Karnety do OK System o łącznej wartości 300 zł za otwarcie konta osobistego w BGŻ BNP Paribas

Dbasz o dobrą formę? Teraz możesz korzystać za darmo przez 3 miesiące dwa razy w tygodniu z obiektów sportowych OK System. Załóż Konto Optymalne lub Konto Maksymalne w BGŻ BNP Paribas, spełnij bardzo proste i nie wymagające warunki promocji i odbierz 3 karnety do OK System. Chociaż czas na przystąpienie do promocji masz do 31 października 2018 roku, warto się jednak pospieszyć, ponieważ przewidziano rejestrację tylko 4 000 wniosków.

W promocji „Aktywni z bankiem BGŻ BNP Paribas” może wziąć udział osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 26 lat na dzień 31 października 2018 roku,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 15 miesięcy przed dniem przystąpieniem do niej nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Jak uzyskać karnety do OK System?

Pierwszy karnet  otrzymasz po spełnieniu następujących wymagań:

 • do 31 października 2018 roku (pamiętaj o limicie 4 000 rejestracji):
  • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL oraz zaakceptuj wymagane zgody i regulamin promocji,
  • po otrzymaniu maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, kliknij w zawarty w nim link, który przeniesie Cię na stronę BGŻ BNP Paribas, gdzie złożysz wniosek o Konto Maksymalne lub Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej,
  • zawrzyj umowę ramową o konto osobiste i kartę debetową oraz usługi bankowości elektronicznej (umowę do podpisania dostarczy kurier),
 • w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym dokonałeś rejestracji w promocji, wykonaj:
  • przynajmniej 5 dowolnych transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych,
  • przynajmniej jeden przelew z otwartego konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.
 • do dnia otrzymania ostatniej nagrody utrzymaj otwarte konto osobiste wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej.

Przekazanie nagród

Za spełnienie wszystkich wymagań w danym miesiącu otrzymasz nagrodę w postaci elektronicznego  karnetu na kwotę 100 zł. Warunkiem otrzymania karnetu za drugi i trzeci miesiąc jest otrzymanie karnetu za miesiąc poprzedni. Łącznie otrzymasz 3 karnety o łącznej wartości 300 zł.

O przyznaniu nagrody zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail, który podałeś podczas  rejestracji, do 18 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. W tym terminie otrzymasz również wiadomość sms z karnetem elektronicznym do OK System.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu pierwszej nagrody będziesz musiał w terminie do dnia 28 tego samego miesiąca założyć swoje konto w panelu użytkownika w aplikacji OK System. Druga i trzecia nagroda zostaną przekazana do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś wymagania do jego otrzymania. Karnety te będą automatycznie wgrane do aplikacji OK System przedłużając tym samym Twój abonament na kolejny miesiąc.

Pamiętaj, aby do dnia przekazania ostatniej nagrody posiadać konto osobiste z kartę debetową i usługami bankowości elektronicznej. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Najważniejsze opłaty Konta Maksymalnego i Konta Optymalnego

Konto Maksymalne przygotowane zostało w głównej mierze z myślą o osobach w wieku od 18 do 26 lat. Konto jest bezwarunkowo darmowe. Jego otwarcie i prowadzenie jest darmowe. BGŻ BNP Paribas nie pobiera też opłat za wydanie i obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacisz ze wszystkich bankomatów na terenie kraju i za granicą  nie ponosząc żadnej opłaty.

Konto mogą założyć również osoby powyżej 26 lat. Ale w ich przypadku obsługa karty debetowej będzie darmowa, pod warunkiem wykonania płatności kartą na kwotę min. 300 zł w miesiącu poprzedzającym opłatę. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony opłata wyniesie 12 zł.

Również w przypadku Konta Optymalnego BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i jego  prowadzenie. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacisz bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziesz musiał zapłacić 5 zł.

Dokładny opis Konta Optymalnego znajdziesz  w tym artykule, a Konta Maksymalnego  tutaj.

50 zł do Biedronki i 50 zł do Allegro

Posiadając Konto Optymalne lub Konto Maksymalne i aplikację mobilną Google Play lub Apple Pay możesz skorzystać z promocji „Kupuj mobilnie”, w której do zdobycia są dwa bony o wartości 50 zł każdy. Jeden z bonów można wykorzystać wykorzystać w sklepie Biedronki, natomiast drugi na stronie internetowej Allegro lub w Aplikacji Allegro.

W celu zdobycia bonów musisz w terminie do 30 października 2018 roku zarejestrować się na dedykowanej stronie promocji wypełniając prosty formularz i akceptując wymagane zgody i regulamin promocji. W następnym kroku powinieneś zarejestrować się w aplikacji Apple Pay lub Google Pay i dodać kartę debetową wydaną przez BGŻ BNP Paribas.

Aby otrzymać pierwszy bon do Biedronki powinieneś w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu dodania karty do aplikacji Apple Pay albo Google Pay wykonać co najmniej 3 transakcje Apple Pay lub Google Pay.

Warunkiem otrzymania drugiego bonu do wykorzystania na Allegro jest wykonanie co najmniej 8 kolejnych transakcji Apple Pay lub Google Pay w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu dodania karty do aplikacji Apple Pay lub Google Pay . Transakcje wykonane na potrzeby pierwszej nagrody nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu transakcji drugiej nagrody.  Otrzymanie drugiej nagrody uzależnione jest od spełnienie warunków do otrzymana pierwszej nagrody

Szczegółowy opis promocji znajdziesz w tym artykule.