150 zł za transakcje kartą i 150 zł za mOkazje z eKontem standard w mBanku

„Lepiej z mOkazją” to kolejna promocja uruchomiona przez mBank w tym miesiącu. Tym razem do zdobycia są dwie premie o łącznej wartości 300 zł.  Za założenie eKonta standard i aktywne korzystanie  z karty debetowej lub usługi BLIK możesz otrzymać premię w łącznej wysokości do 150 zł. Drugą premię, również o wartości 150 zł, możesz zgarnąć korzystając z mOkazji.  

W promocji „Lepiej z mOkazją – edycja I” mogą wziąć udział osoby, które od dnia 1 stycznia 2016 roku nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak zyskać 150 zł za transakcje kartą debetową?

W celu zdobycia premii o łącznej wartości 150 zł musisz w terminie do 9 września 2018 roku spełnić następujące wymagania:

 • wypełnij wniosek o otwarcie eKonta standard wraz kartą debetową,
 • zawrzyj umowę o konto i kartę – umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem kuriera lub w wybranej przez Ciebie placówce mBanku.

W okresie kolejnych pięciu miesiącach (w każdym z nich) następujących po miesiącu otwarcia konta spełnij następujące wymagania:

 • wykonaj wymaganą liczbę transakcji kartą płatniczą lub usługą BLIK na dowolną kwotę w punktach handlowo – usługowych, transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym je wykonałeś,
 • zapewnij jednorazowy wpływ pieniędzy w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • co najmniej jeden raz zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku.

Wysokość premii w danym miesiącu zależy od liczby transakcji wykonanych kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK i przedstawia się następująco:

 • premia 10 zł wymagana liczba transakcji od 5 – 9 transakcji,
 • premia 20 zł wymagana liczba transakcji od 10 – 14 transakcji,
 • premia 30 zł wymagana liczba transakcji  15 lub więcej transakcji.

Pierwsza premia zostanie naliczona po upływie pełnego miesiąca licząc od miesiąca, w którym przystąpiłeś do promocji.  Wypłata premii nastąpi w kolejnym miesiącu. Oznacza to, że jeśli do promocji przystąpisz we wrześniu to pierwszym miesiącem, za który zostanie naliczona premia jest październik, a jej wypłata nastąpi w listopadzie. W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 30 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 150 zł.

150 zł za mOkazje

W ramach mOkazji możesz zgarnąć dwie premie o łącznej wartości 150 zł po identycznych warunków w określonych miesiącach.

W celu otrzymania pierwszej mOkazji o wartości 50 zł musisz w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o konto wykonać następujące czynności:

 • wykonaj co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub usługą BLIK na dowolną kwotę w punktach handlowo – usługowych, transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym je wykonałeś,
 • zapewnij jednorazowy wpływ w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • co najmniej jeden raz zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku.

Warunkiem uzyskania drugiej mOkazji o wartości 100 zł jest spełnienie powyższych warunków w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym miesiącu trwania promocji.

Wypłata premii z tytułu mOkazji nastąpi w terminie 60 dni licząc od daty zaksięgowania ostatniej transakcji spełniającej warunki mOkazji.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Wniosek eKonto standard złożysz na tej stronie.

Charakterystyka rachunku eKonto standard

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

Analizę rachunku znajdziesz tutaj.