150 zł za transakcje kartą i 150 zł za mOkazje z eKontem standard w mBanku

Promocja została zakończona w dniu 9 września 2018 roku.
„Lepiej z mOkazją” to kolejna promocja uruchomiona przez mBank w tym miesiącu. Tym razem do zdobycia są dwie premie o łącznej wartości 300 zł.  Za założenie eKonta standard i aktywne korzystanie  z karty debetowej lub usługi BLIK możesz otrzymać premię w łącznej wysokości do 150 zł. Drugą premię, również o wartości 150 zł, możesz zgarnąć korzystając z mOkazji.  

W promocji „Lepiej z mOkazją – edycja I” mogą wziąć udział osoby, które od dnia 1 stycznia 2016 roku nie były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak zyskać 150 zł za transakcje kartą debetową?

W celu zdobycia premii o łącznej wartości 150 zł musisz w terminie do 9 września 2018 roku spełnić następujące wymagania:

 • wypełnij wniosek o otwarcie eKonta standard wraz kartą debetową,
 • zawrzyj umowę o konto i kartę – umowę możesz zawrzeć za pośrednictwem kuriera lub w wybranej przez Ciebie placówce mBanku.

W okresie kolejnych pięciu miesiącach (w każdym z nich) następujących po miesiącu otwarcia konta spełnij następujące wymagania:

 • wykonaj wymaganą liczbę transakcji kartą płatniczą lub usługą BLIK na dowolną kwotę w punktach handlowo – usługowych, transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym je wykonałeś,
 • zapewnij jednorazowy wpływ pieniędzy w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • co najmniej jeden raz zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku.

Wysokość premii w danym miesiącu zależy od liczby transakcji wykonanych kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK i przedstawia się następująco:

 • premia 10 zł wymagana liczba transakcji od 5 – 9 transakcji,
 • premia 20 zł wymagana liczba transakcji od 10 – 14 transakcji,
 • premia 30 zł wymagana liczba transakcji  15 lub więcej transakcji.

Pierwsza premia zostanie naliczona po upływie pełnego miesiąca licząc od miesiąca, w którym przystąpiłeś do promocji.  Wypłata premii nastąpi w kolejnym miesiącu. Oznacza to, że jeśli do promocji przystąpisz we wrześniu to pierwszym miesiącem, za który zostanie naliczona premia jest październik, a jej wypłata nastąpi w listopadzie. W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 30 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 150 zł.

150 zł za mOkazje

W ramach mOkazji możesz zgarnąć dwie premie o łącznej wartości 150 zł po identycznych warunków w określonych miesiącach.

W celu otrzymania pierwszej mOkazji o wartości 50 zł musisz w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o konto wykonać następujące czynności:

 • wykonaj co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub usługą BLIK na dowolną kwotę w punktach handlowo – usługowych, transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym je wykonałeś,
 • zapewnij jednorazowy wpływ w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • co najmniej jeden raz zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku.

Warunkiem uzyskania drugiej mOkazji o wartości 100 zł jest spełnienie powyższych warunków w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym miesiącu trwania promocji.

Wypłata premii z tytułu mOkazji nastąpi w terminie 60 dni licząc od daty zaksięgowania ostatniej transakcji spełniającej warunki mOkazji.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka rachunku eKonto standard

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze parametry eKonta standard:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – opłata za przelewy internetowe,
 • 0 zł – opłata za wydanie i odnowienie karty,
 • 4 zł – opłata miesięczna za użytkowanie karty, można jej uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach własnych i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i Banku Zachodniego WBK powyżej kwoty 100 zł, poniżej 1,30 zł,
 • 3% min. 5 zł, max. 9 zł – wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w kasie sklepu – cashback.

Analizę rachunku znajdziesz tutaj.