300 zł za darmowe BIZnest Konto i 100 zł za terminal płatniczy w Nest Banku

W związku z wyczerpaniem puli wniosków promocja została zakończona 6 sierpnia 2019 roku.
Nest Bank uruchomił promocję skierowaną do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy założą darmowe BIZNest Konto, otrzymają nagrodę w wysokości 300 zł. Jeśli zdecydują się na terminal płatniczy otrzymają dodatkowe 100 zł.

Co można zyskać?

W promocji „BIZnest Konto z premią 300 zł” do zyskania są dwie premie pieniężna o łącznej wartości 400 zł. Pierwszą nagrodę w wysokości 300 zł otrzymasz za założenie rachunku firmowego BIZNest Konto i po spełnieniu w każdym z trzech kolejnych miesięcy warunków promocji. W każdym z nich trzeba zapewnić wpływ od kontrahentów w wysokości 2 000 zł i wykonać jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Warunkiem otrzymania drugiej nagrody w wysokości 100 zł jest zawarcie umowy o terminal płatniczy First Data z oferty Nest Banku. Terminal  otrzymasz za darmo na okres 12 miesięcy pod warunkiem zapewnienia wpływów na konto pochodzących z rozliczenia z transakcji z terminala.

Dla kogo promocja?

W promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o rachunek nie byli posiadaczami rachunku firmowego w Nest Bank. Z promocji wyłączone są osoby, które złożyły już wniosek o BIZNest Konto i jest on w trakcie realizacji.

Wniosek o konto można złożyć do 10 września 2019 roku. Ponieważ w promocji zostanie przyjętych tylko 200 wniosków warto się pospieszyć.

300 zł za darmowe BIZnest Konto

Warunkiem udziału w promocji i otrzymania premię pieniężną o wartości 300 zł jest spełnienie następujących wymagań:

 • do 10 września 2019 roku na stronie promocji złóż wniosek o otwarcie rachunku BIZnest Konto,a następnie zawrzyj umowę o prowadzenie BIZnest Konta,
 • przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe, ale nie później niż do 30 listopada 2019 roku, w każdym z miesięcy spełnij następujące wymagania:
  • z nowo otwartego konta wykonaj przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego,
  • zapewnij łączny wpływ na nowo otwarte konto w wysokości 2 000 zł .

Przekazanie nagrody

Za spełnienie warunków promocji w danym miesiącu otrzymasz premię w wysokości 100 zł. Łącznie możesz zgarnąć nawet 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymasz najpóźniej do 20. dnia roboczego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania. Do dnia wypłaty ostatniej premii nie zamykaj konta, a także nie wypowiadaj umowy zawartej z Nest Bankiem.

100 zł za terminal płatniczy

Przedsiębiorcy zainteresowani zakupem terminala płatniczego mogą skorzystać z równoległej promocji „Terminal płatniczy z Nest Bankiem”.

Warunkiem otrzymania premii 100 zł jest spełnienie następujących wymagań:

 • w trakcie wypełniania wniosku o BIZnest Konto wyraź zainteresowanie zakupem terminala płatniczego First Data Polska S.A.,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celach marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych.
 • w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o konto wraz z wyrażonym zainteresowaniem zakupem terminala zawrzyj umowę z First Data Polska S.A. o obsługę i rozliczenia transakcji kartami z wykorzystaniem terminala płatniczego,
 • w okresie 90 dni od dnia złożenia wniosku o kontopremia zapewnij wpływy z First Data Polska S.A. na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Premię 100 zł otrzymasz w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym spełniłeś ostatni warunek promocji.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie przyjmował płatności bezgotówkowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, możesz skorzystać z programu „Polska Bezgotówkowa”. W ramach programu otrzymasz bezpłatnie terminal do akceptacji kart oraz zwrot kosztów obsługi płatności bezgotówkowych do czasu osiągnięcia obrotu 100 000 zł w skali 12 miesięcy.

Darmowe BIZnest Konto

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze opłaty dotyczące BIZnest Konta:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew internetowy krajowy ELIXIR,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 5 zł – przelew natychmiastowy za pośrednictwem internetu Ekspres ELIXIR – maksymalna kwota przelewu 5 000 zł,
 • 0 zł – przelew europejski SEPA za pośrednictwem internetu,
 • 0 zł – zlecenia stałe przez Internet,
 • 0 zł – zdefiniowanie polecenia zapłaty, 5 zł – za każdą zmianę, odwołanie i realizację polecenia zapłaty.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach w kraju,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach CashBack,
 • 5 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą
 • 3% – prowizja za przewalutowanie transakcji (jeżeli wypłacana waluta jest inna niż waluta rachunku).

 

Przydatne dokumenty: