Premia 300 zł z plusem za otwarcie Konta 360° w Banku Millennium

Promocja została zakończona w dniu 31 lipca 2019 roku.
Bank Millennium ponownie uruchomił promocję Konta 360°. Tym razem do zyskania jest łączna premia pieniężna w wysokości 300 zł. Wystarczy otworzyć Konto 360° lub Konto 360° Student oraz Konto 360° Junior i aktywnie z nich korzystać przez okres 3 miesięcy.

300 zł z plusem

W promocji „300 zł z plusem” do zdobycia są dwie premie pieniężne o łącznej wartości 300 zł. Pierwszą premię w wysokości 200 zł otrzymasz po założeniu Konta 360° lub Konta 360° Student i spełnieniu warunku aktywności w trzech kolejnych miesiącach.

Nagrodę dodatkową w wysokości 100 zł otrzymasz, jeśli zdecydujesz się otworzyć Konto 360° Junior i złożysz za pośrednictwem Millenet wniosek o świadczenie Rodzina 500+, a następnie spełnisz warunek aktywności.

Kto może wziąć udział w promocji „300 zł z plusem„?

Promocja „300 zł z plusem” skierowana jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych  i które nie miały do tej pory żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt Banku, ale także osoby, które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konta 360° Student oraz osoby, które złożyły wniosek o konto i jest on obecnie w trakcie realizacji przez Bank.

Warunkiem udziału w promocji jest złożenie wniosku o Konto 360° za pośrednictwem strony promocji  w terminie do 31 lipca 2019 roku.

Jakie są warunki zdobycia premii 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 31 lipca 2019 roku złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student i kartę debetową za pośrednictwem strony promocji podając imię, nazwisko oraz adres email, składając wniosek wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zaakceptuj regulamin promocji,
 • do 31 lipca 2019 roku podpisz umowę o konto i umowę o kartę debetową,
 • do 31 października 2019 roku aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w sierpniu, wrześniu i październiku 2019 roku, w każdym z tych miesięcy,
  • zapewnij wpływ na nowo otwarte konto na łączną kwotą nie mniejszą niż 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych.

Przekazanie nagrody

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji premię w wysokości 200 zł otrzymasz do 30 listopada 2019 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania premii nie wypowiadać umowy o konto, kartę i nie odwoływać zgód marketingowych.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

100 zł za Konto 360° Junior

Dodatkową premię pieniężną w wysokości 100 możesz zyskać zakładając Konto 360° Junior (konto przeznaczone jest dla dzieci do lat 17). W tym celu powinieneś:

 • do 31 sierpnia 2019 roku za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet:
  • otworzyć Konto 360° Junior,
  • złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+,
 • do 31 października 2019 roku:
  • na Konto 360° powinno wpłynąć przynajmniej jedno świadczenie z programu Rodzina 500+,
  • powinieneś zasilić Konto 360° Junior kwotą nie mniejszą niż  100 zł,
  • gdy posiadaczem Konta 360° Junior jest osoba powyżej 13 roku życia (wg. stanu na dzień złożenia wniosku o Konta 360° Junior), wykonaj przynajmniej 1 płatność kartą debetową wydaną do konta lub usługą BLIK.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków premię w wysokości 100 zł otrzymasz do 30 listopada 2019 roku na Konto 360° lub Konto 360° Student.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym;

 • wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonaniu przynajmniej jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobierze opłaty za prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby konto, karta i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.