Do 300 zł za otwarcie Konta dla Ciebie w Credit Agricole

Promocja została zakończona w dniu 14 lipca 2019 roku.
Credit Agricole uruchomił promocję „Korzyści dla Ciebie 2019” w ramach której za otwarcie Konta dla Ciebie możesz otrzymać premię w wysokości 300 zł. Do wyboru masz jedną z następujących premii: 100 lub 300 zł za przeniesienie konta, 5% zwrotu za opłacone rachunki  lub 50% premii w ramach usługi CAsaver. 

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „Korzyści dla Ciebie 2019” możesz wziąć udział,  jeśli nie nie korzystałeś z wcześniejszych promocji w ramach których przyznawana była premia za przeniesienie konta osobistego z innego banku lub od 1 kwietnia 2018 roku nie posiadałeś konta osobistego w Credit Agricole.

Co można zyskać w promocji „Korzyści dla Ciebie 2019”?

Credit Agricole za założenie konta osobistego oferuje jedną z trzech premii, każda o wartości do 300 zł. Wybór premii będzie zależał od Twoich indywidualnych preferencji. Możesz wybrać:

 • premię 100 zł lub 300 zł za przeniesienie konta,
 • 5% zwrotu za rachunki za gaz, energię elektryczną, bieżącą wodę, telewizję kablową lub satelitarną, dostęp do Internetu, telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego – maksymalnie 300 zł w ciągu roku,
 • premię w wysokości 50% wartości transakcji zrealizowanych w ramach usługi CAsaver – maksymalnie 300 zł w ciągu roku.

Jak zgarnąć 300 zł?

W celu zgarnięcia premii w wysokości do 300 zł musisz w terminie do 14 lipca 2019 roku spełnić następujące wymagania:

 • złóż wniosek o Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP wraz z kartą debetową na stronie Credit Agricole, a następnie zawrzyj umowę o konto i kartę debetową,
 • w trakcie wypełniania wniosku przystąp do promocji „Korzyści dla Ciebie 2019” i wybierz jedną z oferowanych nagród:
  • Do 300 zł premii za przeniesienie konta,
  • Do 300 zł zwrot za opłacane rachunki,
  • Do 300 zł premia z CAsaver,
 • zapewnij wpływ na nowo otwarte konto – wysokość i okres przez jaki należy zapewnić wpływ na konto zależeć będzie od nagrody, którą wybrałeś. Nie mniej bez względu na wybraną nagrodę pierwszy wpływ powinien nastąpić do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta.

Zgodnie z regulaminem promocji wpływ na konto to

suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

Premia 100 zł lub 300 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

Za przeniesienie konta z innego banku do Credit Agricole możesz otrzymać premię 100 zł lub 300 zł. Premia ta zależy od wielkości kwoty jaka będzie wpływać na konto.  W celu otrzymania jednej z dwóch premii musisz spełnić następujące wymagania:

 • w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o konto powinieneś złożyć upoważnienie dla Banku do przeniesienia konta wraz z wnioskiem zawierającym następujące dane:
  • nazwę dotychczasowego banku,
  • numer rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
  • nazwę i adres instytucji, z której przelewane jest wynagrodzenie. Pamiętaj, aby podpis na wniosku i upoważnieniu był taki sam, jak podpis w dotychczasowym banku.
 • przez okres 3 miesięcy, w każdym miesiącu, zapewnij wpływ na nowo otwarte konto w wysokości:
  • 1 000 zł – przyznana premia wyniesie 100 zł,
  • 3 000 zł – przyznana premia wyniesie 300 zł.

Premia zostanie wypłacona na nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został  dokonany trzeci wpływ na konto.

Do 300 zł zwrotu za opłacane rachunki

W tej propozycji Credit Agricole oferuje premię w postaci zwrotu w wysokości 5% za rachunki za gaz, energię elektryczną, bieżącą wodę, telewizję kablową lub satelitarną, dostęp do Internetu, telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego. Maksymalnie za dany miesiąc możesz otrzymać 25 zł. Ponieważ okres promocyjny obejmuje 12 miesięcy łącznie możesz zyskać 300 zł.

W celu  otrzymania premii z tytułu opłaty za dane medium musisz dostarczyć dokument potwierdzający jej dokonanie. Potwierdzenie płatności możesz dokonać:

 • w Placówce Banku przedstawiając oryginał, lub
 • przez internet za pośrednictwem  formularza Zgłoszenie odbiorcy płatności promocyjnej załączając skan lub zdjęcie dokumentu

Przed przekazaniem pliku musisz zdefiniować w serwisie internetowym CA24 odbiorcę płatności. Skrócona nazwa odbiorcy oraz numer rachunku bankowego odbiorcy płatności muszą być zgodne z informacjami wprowadzonymi w formularzu i z danymi umieszczonymi na Potwierdzeniu Płatności.

Faktura może być wystawiona na Ciebie lub małżonka. Ważnym jest, aby adres na niej zgadzał się ze wskazanym w Banku jako adres korespondencyjny.

Warunkiem otrzymania premii jest dokonanie w miesiącu poprzedzającym jej przyznanie wpłaty na konto w wysokości 1 000 zł. Zwrot zostanie zaksięgowana na koncie zaraz po wykonaniu płatności z konta za pośrednictwem przelewu, polecenia zapłaty lub zlecenia stałego.

CAsaver z bonusem 50%

W ramach tej premii możesz otrzymać premię w wysokości 50% wartości transakcji zrealizowanych w ramach usługi CAsaver. Tak jak w przypadku poprzedniej premii za dany miesiąc możesz otrzymać maksymalnie 25 zł, a w ciągu 12 miesięcy 300 zł.

W tym celu musisz uruchomić usługę CAsaver i powiązać ją z Rachunkiem oszczędzam. Usługa polega na automatycznym oszczędzaniu podczas robienia zakupów. Kwota zakupów zostaje zaokrąglona do pełnej wartości. Od Ciebie zależy czy będzie to do 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł czy 10 zł. Przykładowo – jeśli została uruchomiona usługa zaokrąglania do 5 zł to przy płatności 26 zł Bank zaokrągli ją do pełnych 30 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaokrągloną, a faktyczną kwotą płatności wynosząca 4 zł, zostanie odprowadzona na Rachunek oszczędzam. W ramach promocji Credit Agricole powiększy ją o 2 zł.

Warunkiem wypłacenia premii jest  zapewnienie w miesiącu poprzedzającym jej przyznanie wpływu na konto w wysokości co najmniej 1 000 zł i wykonanie płatności kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Premia zostanie przelana na Rachunek Oszczędzam na koniec miesiąca.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto dla Ciebie – krótka charakterystyka

Konto dla Ciebie nie jest kontem darmowym. Miesięczna opłata za jego prowadzenie wynosi 7 zł, miesięczna obsługa karty debetowej 9 zł, wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju 5 zł. Bank daje jednak możliwość uniknięcia wszystkich tych opłat, jeśli w miesiącu poprzedzającym ich pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana zostanie jedna płatność kartą debetową lub BLIKiem.

Szczegółowy opis konta znajdziesz w tym artykule.