Nagroda 300 zł za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

W nowej promocji „Korzystaj i zyskaj” możesz zyskać trzy premie o łącznej wartości 300 zł. Wystarczy otworzyć Konto Optymalne i aktywnie z niego korzystać płacąc kartą debetową w sklepach usługowo – handlowych i zapewniając wpływ na konto. Promocja będzie trwać do 30 września 2018 roku. Może zakończyć się wcześniej bowiem przewidziano rejestrację tylko 1 500 wniosków. 

W związku z wyczerpaniem puli wniosków rejestracja w promocji została zakończona!

Co mogę zyskać?

W promocji przewidziano trzy nagrody o następujących wartościach:

 • nagroda I – 50 zł,
 • nagroda II  – 100 zł,
 • nagroda III – 150 zł.

Warunkiem otrzymania pierwszej nagrody jest aktywowanie aplikacji mobilnej, natomiast w przypadku nagrody drugiej i trzeciej należy przez okres 3 miesięcy, w każdym z tych miesięcy, zapewnić wpływ na konto kwoty 1 000 zł oraz wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę co najmniej 300 zł.

Kto może wziąć udział w promocji „Korzystaj i zyskaj”?

W promocji „Korzystaj i zyskaj” możesz wziąć udział, jeśli w okresie 24 miesięcy przed dniem przystąpieniem do niej nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas. Warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają inny produkt w BGŻ BNP Paribas, np. kartę kredytową.

Jak zdobyć 300 zł za otwarcie Konta Optymalnego

W pierwszej kolejności musisz otworzyć Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej spełniając przy tym następujące wymagania:

 • do 30 września 2018 roku:
  • zarejestruj się na dedykowanej stronie promocji wypełniając prosty formularz oraz zaakceptuj:
   • zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
   • regulamin promocji,
  • po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej wykorzystując do tego celu link zawarty w e-mailu.
 • do 15 października 2018 roku podpisz umowę ramową o Konto Optymalne, kartę debetową i usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem kuriera,
 • na dzień przekazania nagród posiadaj otwarte konto osobiste wraz z kartę debetową i dostępem do usług bankowości elektronicznej.

50 zł – nagroda I za aktywację aplikacji mobilnej

W celu otrzymania pierwszej nagrody w wysokości 50 zł powinieneś:

 • w październiku 2018 roku dokonać aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile.

100 zł – nagroda II za transakcje bezgotówkowe i wpływ na konto

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz po spełnienie warunków do otrzymania pierwszej nagrody i jeśli w październiku 2018 roku:

 • wykonasz transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo handlowych na  kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
 •  zapewnisz wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten nie może pochodzić z Twojego konta w BGŻ BNP Paribas, ale może pochodzić z konta w innym banku. Nie może to być również wpływ gotówkowy.

150 zł – nagroda III za transakcje bezgotówkowe i wpływ na konto

W celu otrzymania trzeciej nagrody w wysokości 150 zł powinieneś:

 • w listopadzie i grudniu 2018 roku, w każdym z tych miesięcy, spełnić następujące wymagania:
  • wykonać transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo handlowych  na  kwotę nie mniejszą niż 300 zł,
  •  zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten nie może pochodzić z Twojego konta w BGŻ BNP Paribas, ale może pochodzić z konta w innym banku. Nie może to być również wpływ gotówkowy.

Przekazanie nagród

O otrzymaniu pierwszej i drugiej nagrody zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości przesłanej na Twoją skrzynkę mailową najpóźniej do 16 listopada 2018 roku, a w przypadku trzeciej nagrody najpóźniej do 17 stycznia 2018 roku. W pierwszej wiadomości znajdziesz specjalny kod, za pośrednictwem którego powinieneś zalogować się na stronie promocji najpóźniej do 27 listopada 2018 w celu uzupełnienia swoich danych, w tym podania numeru nowo otwartego rachunku.  Nagrody zostaną przelane najpóźniej do końca miesiąca, w którym otrzymałeś powiadomienie o ich przyznaniu.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Optymalne – najważniejsze opłaty

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.