300 zł za otwarcie rachunku eKonto mobilne

mBank oferuje za otwarcie rachunku eKonto mobilne lub eKONTO mobilne plus premię w wysokości 300 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 150 zł pod warunkiem zakupienia trzech ubezpieczeń.

W promocji mogą wziąć udział tylko nowi klienci Banku. Nowy klient to osoba, która do dnia przystąpienia do promocji nie miała zawartej umowy z Bankiem o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego indywidualnego lub wspólnego. Warunek ten dotyczy również osób, które były współwłaścicielami rachunku. W promocji nie mogą wziąć udziału osoby chcące otworzyć rachunek wspólny.

Nagroda w postaci premii będzie przysługiwała wszystkim osobom, które spełnią określone wymagania. Bank przyzna następujące premie:

  • premia za otwarcie rachunku i zalogowanie się do aplikacji mobilnej,
  • premia za płatności kartą i przelew wynagrodzenia,
  • premia dodatkowa za spełnienie wszystkich warunków promocji.

10 zł – premia za aktywację dostępu do rachunku za pomocą aplikacji mobilnej

Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o eKonto mobilne lub eKonto mobilne plus powinieneś w ciągu 24 godzin licząc od momentu otwarcia rachunku zalogować się do aplikacji mobilnej. Za pierwszą aktywację dostępu do eKonta mobilnego lub eKonta mobilnego plus otrzymasz na swoje nowo otwarte konto wciągu 20 dni premię w wysokości 10 zł.

250 zł – premia za płatności kartą

Kolejną premię otrzymasz za płatności kartą debetową lub kartą kredytową, a także za płatności zrealizowane za pomocą telefonu, naklejki zbliżeniowej oraz usługi BLIK. Wysokość premii wyniesie 2% wartości wszystkich płatności, jednak nie więcej niż 50 zł  w danym miesiącu kalendarzowym.  Premia będzie przyznawana przez 5 kolejnych miesięcy. Łączna wartość premii wyniesie 250 zł.
Warunkiem otrzymania zwrotu w danym miesiącu jest spełnienie trzech dodatkowych warunków. Powinieneś w każdym miesiącu:

  • wykonać transakcje kartą płatniczą na łączną kwotę nie mniejszą niż 250 zł,
  • zapewnić wpływ na konto w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł – wpływy nie mogą pochodzić z Twoich rachunków,
  • zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej.

Premię za dany miesiąc otrzymasz na swoje konto do końca następnego miesiąca.

40 zł – premia dodatkowa

Jeśli spełniłeś wszystkie powyżej opisane warunki promocji wówczas otrzymasz premię dodatkową w wysokości 40 zł. Premię otrzymasz na swoje konto do końca następnego miesiąca po którym zostały spełnione wszystkie warunki promocji.

150 zł – premia za zakup ubezpieczenia

Dodatkowo możesz otrzymać premię za zakup któregokolwiek z następujących ubezpieczeń:

  • komunikacyjne OC lub OC+AC,
  • na wypadek nowotworu mWaleczni,
  • NW Ochrona 24h w wariancie Premium.

Za każde nabyte ubezpieczenie otrzymasz premię w wysokości 50 zł. Łączna premia za nabycie wszystkich ubezpieczeń wyniesie 150 zł. Czas na zakup ubezpieczeń masz do 30 czerwca 2016 roku.

Do promocji możesz przystąpić do dnia 29 luty 2016 roku. Regulamin promocji znajdziesz tutaj. Z naszą analizą eKonta mobilnego możesz się zapoznać na tej stronie.