300 zł zwrot za zakupy za otwarcie konta Citi Priority w Citi Handlowy

W kolejnej promocji konta Citi Priority można otrzymać zwrot za zakupy wykonane w sklepach usługowo – handlowych w wysokości 300 zł.  Przystąpić do promocji można do 31 maja 2018 roku. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ przewidziano otwarcie tylko 2 500 rachunków.

W promocji „Zwrot za zakupy z kontem Citi Priority” mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  Z promocji wykluczone są osoby, które po dniu 1 stycznia 2016 roku posiadały rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowy w Citibanku. Warunek dotyczy również wszystkich współposiadaczy oraz osób, które były pełnomocnikami do tych rachunków.

Jak uzyskać zwrot za zakupy w wysokości 300 zł?

Aby wziąć udział w promocji Citibanku i otrzymać zwrot za zakupy w wysokości 300 zł musimy spełnić następujące wymagania:

 • najpóźniej do 31 maja 2018 roku:
  • zarejestrować się na stronie promocji podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, email i PESEL,
  • zawrzeć umowę o prowadzenie konta Citi Priority,
  • wyrazić w trakcie zawierania umowy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyliśmy konto,  musimy utworzyć przynajmniej jedno zlecenie stałe,
 • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zawarliśmy umowę o konto, musimy w każdym z tych miesięcy:
  • zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 5 000 zł – możemy zasilić konto swoimi środkami, ale muszą one pochodzić z rachunków w innym banku,
  • wykonać przynajmniej 3 dowolne przelewy na dowolny rachunek – nie może to być nasz własny rachunek w Citibanku.

300 zł zwrot za zakupy

Teraz musimy aktywnie korzystać z karty debetowej. W każdym miesiącu przez okres 6 miesięcy będziemy otrzymywali zwrot wysokości 5% za zakupy w sklepach usługowo – handlowych. Maksymalnie w danym miesiącu możemy otrzymać zwrot w wysokości 50 zł. Za okres 6 miesięcy zwrot wyniesie 300 zł.

Wykonane transakcje muszą zostać zaksięgowane w danym miesiącu i nie mogą być transakcjami zwróconymi. Zwrot  za dany miesiąc kalendarzowy otrzymamy do końca kolejnego miesiąca. Warunkiem wypłacenia premii  jest posiadanie aktywnego konta i utrzymanie wyrażonych zgód. Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto osobiste Citi Priority

Konto osobiste Citi Priority przeznaczone jest dla osób osiągających dość wysokie przychody. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 30 zł. Bank daje możliwość jej uniknięcia. Wystarczy spełnić warunek wpływu na konto kwoty w wysokości nie mniejszej niż 5 00o zł i posiadania dowolnego produktu kredytowy np. karty kredytowej. Warunek ten jest łatwiejszy od drugiego, który wymaga zgromadzenia na koncie osobistym lub koncie oszczędnościowym lub na lokatach średniego łącznego salda powyżej 30 000 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę Citibank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą jest darmowa.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Czy warto otworzyć konto w nowej promocji Citi Handlowy?

W nowej promocji konta Citi Priority można dość łatwo zarobić w ciągu 6 miesięcy kwotę 300 zł. Wystarczy płacić kartą za wszystkie zakupy dokonane w sklepach usługowo – handlowych. Miesięcznie trzeba wydać w tym celu najmniej 1 000 zł. I jest to pozytywna strona tej promocji. Spełnienie pozostałych warunków, w tym wpłaty kwoty 5 000 zł na konto, wymaga posiadania pewnych  środków.

W celu uniknięcia opłaty za konto można skorzystać z wariantu wpłaty kwoty 5 000 zł i posiadania karty kredytowej. Najlepszą propozycją jest darmowa karta Citi Simplicity. Można ją założyć korzystając z jednej z dwóch aktualnie prowadzonych promocji i przy okazji zarobić premię kolejne 300 zł. Do wyboru jest premia pieniężna lub bon o wartości 300 zł na Allegro.  Szczegółowy opis obu promocji znajduje się w tych artykułach:

Premia pieniężna 300 zł za wyrobienie karty kredytowej Citibanku – strona promocji znajduje się tutaj

300 zł na Allegro za darmową kartę kredytową Citibanku  – strona promocji znajduje się tutaj

Przedstawiona oferta jest dość kusząca i powinna zainteresować osoby dysponujące dość wysokimi środkami  i poszukujące dobrych okazji do zarobienia. Promocja na pewno wymaga pewnej aktywności, ale może go zrekompensować otrzymana premia.