3,50% na Koncie Oszczędnościowym dla nowych klientów w Getin Bank

Getin Bank uruchomił piątą edycję promocji Konta Oszczędnościowego dla nowych klientów. Mogą oni uzyskać promocyjne oprocentowanie 3,50% w skali roku dla środków do 10 000 zł, które będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Wymagane jest dodatkowo spełnienie jednego prostego warunku aktywności na koncie.

Kto może skorzystać z promocji?

W promocji „Bonus za aktywność” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią i w okresie od 11 maja 2017 roku do 31 maja 2019 roku nie posiadałeś konta osobistego w Getin Banku. Warunkiem otwarcia konta oszczędnościowego jest posiadanie konta osobistego w Getin Banku.

Warunki uzyskania promocyjnego oprocentowania

Chcąc utrzymać promocyjne oprocentowania 3,50% w skali roku przez okres 12 miesięcy musisz spełnić następujące wymagania:

  • w terminie do 31 sierpnia 2019 roku zawrzyj umowę o Konto Proste Zasady,
  • w trakcie podpisywania umowy wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Getin Banku,
  • w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania umowy o konto osobiste, w każdym z nich, zapewnij wpływ wynagrodzenia na nowo otwarte konto w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł.

Pojęcie wpływu wynagrodzenia traktowane jest przez Getin Bank dość swobodnie. Nie musi być to wynagrodzenie z umowy o pracę. Aby spełnić warunek jego wpływu wystarczy wykonywać przelewy z rachunków prowadzonych przez inne banki. Dozwolone są również przelewy z konta firmowego Getin Banku.

Wpływ na konto nie musi być też jednorazowy. Ważnym jest, aby w danym miesiącu na Konto Proste Zasady wpłynęła łączna kwota w wysokości co najmniej 1 000 zł.

3,50% na Koncie Oszczędnościowym

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz promocyjne oprocentowanie na poziomie 3,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym. Będzie ono obowiązywało przez okres 12 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś Konto Proste Zasady.

Promocyjnym oprocentowaniem objęte są środki do wysokości 10 000 zł. Pozostałe środki powyżej kwoty 10 000 zł oprocentowane są zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania.

W promocji możesz założyć tylko jedno konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem. Podobnie jak konto osobiste musi być ono prowadzone indywidualnie.

Wypłata odsetek realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego otrzymasz odsetki obliczone na podstawie oprocentowania standardowego. Następnie, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku wpływu wynagrodzenia, otrzymasz odsetki należne z promocyjnego oprocentowania.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Oszczędnościowe Getin Banku

Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne. W trakcie miesiąca można wykonać tylko jedną darmową operację – przelew lub wypłatę. Opłata za każdy kolejny przelew lub wypłatę wynosi 9 zł.

Szczegółowy opis Konta Oszczędnościowego znajdziesz na tej stronie.

Konto Proste Zasady

Konto Proste Zasady otwierane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie jest darmowe dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pozostałe osoby muszą wykonać  w miesiącu poprzedzającym opłatę  1 transakcję bezgotówkową, aby Bank nie pobrał opłaty miesięcznej za obsługę konta. Jeśli warunek nie zostanie spełniony to zostanie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Za wydanie karty debetowej i jej obsługę posiadacze Konta Proste Zasady nic nie zapłacą. Również za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Euronet i PlanetCash nie pobierane są opłaty

Szczegółowy opis Konta Proste Zasady znajdziesz w tym artykule.