Karnety o wartości 378 zł do OK System za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas wznowił promocję dla osób chętnie korzystających z obiektów sportowych. Za otwarcie Konta Optymalnego i spełnienie prostych warunków promocji można otrzymać  6 karnetów o łącznej wartości 378 zł do wykorzystania w OK System. W promocji przewidziano wydanie tylko 1 500 nagród.

 Promocja została zakończona. 

W promocji „Aktywnie z kontem” może wziąć udział nowy klient będący osobą pełnoletnią posiadająca zdolność do czynności prawnych i który w okresie 24 miesięcy przed dniem przystąpieniem do niej nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 500 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 25 kwietnia 2018 roku.

Jak otrzymać pierwszy karnet do OK System?

Pierwszy karnet  otrzymasz po spełnieniu następujących wymagań:

 • najpóźniej do 15 lipca 2018 roku (najlepiej jak najwcześniej, ponieważ pula kont jest ograniczona):
  • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL oraz zaakceptuj wymagane zgody i regulamin promocji,
  • po otrzymaniu maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, kliknij w zawarty w nim link, który przeniesie Cię na stronę BGŻ BNP Paribas, gdzie złożysz wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową,
 • najpóźniej do 31 lipca 2018 roku podpisz umowę ramową o Konto Optymalne i kartę debetową (umowę do podpisania dostarczy kurier)
 • w sierpniu 2018 roku:
  • zapewnij wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
  • wykonaj przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymasz najpóźniej do 18 września 2018 roku na podany pod czas rejestracji adres e-mail informację o przyznaniu pierwszego karnetu. Nagrodę w formie wiadomości sms otrzymasz do 20 września 2018 roku. Warunkiem skorzystania z niej jest założenie panelu użytkownika w aplikacji OK System najpóźniej do 26 września 2018 roku.

Jakie są warunki otrzymania pozostałych karnetów?

Pozostałe karnety otrzymasz po spełnieniu w każdym miesiącu w okresie od września 2018 do stycznia 2019 roku następujących wymagań:

 • zapewnij wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
 • wykonaj przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Po spełnieniu w danym miesiącu wszystkich trzech wymagań otrzymasz nagrodę w postaci karnetu. Informacje o  przyznaniu nagrody będziesz otrzymywać najpóźniej do 18 dnia kolejnego miesiąca. Otrzymane karnety będą automatycznie wprowadzane do Twojego panelu w OK System.

Do dnia przekazania ostatniej nagrody musisz posiadać Konto Optymalne i kartę debetową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Najważniejsze opłaty Konta Optymalnego

BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Optymalnego. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacimy bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziemy musieli zapłacić 5 zł.

Dokładny opis konta znajduje się w artykule  Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna dla osób korzystających aktywnie z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pierwszy karnet zostanie przyznany po założeniu konta i spełnieniu trzech dość prostych i nie wymagających warunków. Wystarczy, że w danym miesiącu zostanie dokonany wpływ na konto kwoty 1 000 zł, wykonana transakcja kartą na kwotę 200 zł oraz jeden przelew aplikacją mobilną GOmobile. Wartość otrzymanych karnetów za okres 6 miesięcy wyniesie 378 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnik promocji będzie musiał utrzymywać konto przez okres 12 miesięcy, żeby zgarnąć całą pulę nagród. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.