4% na Lokacie Mobilnej i 50 zł premii od Agory

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się akcja promocyjna Agory w ramach której, za założenie rachunku Wymarzone Konto Osobiste wraz z 3-miesięczną lokatą oprocentowaną  w wysokości 4% w skali roku można otrzymać premię gwarantowaną o wartości 50 zł.

Akcja promocyjna Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł prowadzona jest przez Agorę przy współudziale Raiffeisen Polbank. Promocja skierowana jest do osób, które nie posiadały rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Wymarzone Konto Osobiste od dnia 1 stycznia 2015 roku, aż do dnia złożenia wniosku o konto.

Przebieg akcji promocyjnej

Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest spełnienie wymagań w ściśle określonych terminach. I tak należy:

  • do dnia 21 marca 2016 roku zarejestrować się na dedykowanej stronie znajdującej się pod adresem kontowymarzone.zpremia.pl,
  • po otrzymaniu maila należy kliknąć w link aktywacyjny w celu potwierdzenia rejestracji. Po przeniesieniu na stronę promocji należy za pośrednictwem kolejnego linku przejść na stronę Raiffeisen Polbank w celu wypełnienia wniosek o konto i kartę debetową MasterCard Debit lub naklejkę zbliżeniową. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na przekazanie danych osobowych przez Bank organizatorowi akcji w celach realizacji promocji.
  • do dnia 15 kwietnia 2016 roku podpisać z Bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę o kartę debetowej MasterCard Debit lub o naklejkę zbliżeniową,
  • do dnia 30 kwietnia 2016 roku za pośrednictwem bankowości mobilnej założyć 3 miesięczną Lokatę Mobilną z oprocentowanie 2,60%. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, maksymalnie na lokacie można zdeponować kwotę 10 000 zł.
  • od dnia 01 maja 2016 roku do dnia 31 lipiec 2016 roku każdego miesiąca kalendarzowego wykonać płatności kartą debetową MasterCard Debit lub naklejką zbliżeniową na kwotę nie mniejszą niż 100 zł.

4% na Lokacie Mobilnej

Wszyscy uczestnicy, którzy spełnią powyższe wymagania otrzymają od Banku dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,40% w skali roku dla wcześniej założonej Lokaty Mobilnej. Wypłata dodatkowych odsetek nastąpi do dnia 15 sierpnia 2016 roku.

Odsetki zostaną wypłacone tylko w przypadku nie zerwania lokaty oraz posiadania aktywnego Wymarzonego Konta Osobistego w dniu wypłaty odsetek.

Dodatkowa lokata na 3%

Uczestnicy promocji, którzy założą Wymarzonego Konta Osobistego, będą mogli dodatkową założyć 3-miesięczną lokatę na kwotę od 3 000 zł do 10 000 zł z oprocentowaniem wynoszącym 3,00% w skali roku. Lokata będzie dostępna w oddziałach Banku w dniach od 29 lutego 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

50 zł za spełnienie wszystkich warunków akcji

Wszystkie osoby, które spełnią wszystkie wymagania promocji otrzymają od jej organizatora premię w wysokości 50 zł. O jej przyznaniu organizator powiadomi uczestników najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Po otrzymaniu maila z informacją o przyznaniu premii, każdy uczestnik powinien zalogować się na stronie promocji i uzupełnić swoje dane, w tym podać numer nowo otwartego rachunku. Dane należy uzupełnić do dnia 24 sierpnia 2016 roku. Premia zostanie przelana do dnia 14 września 2016 roku.

Regulamin akcji Agory znajduje się na tej stronie, a regulamin promocji na tej stronie Raiffeisen Polbank.

Wymarzone Konto Osobiste – krótka charakterystyka

Zgromadzone środki na Wymarzonym Koncie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej jako iloczyn stopy referencyjnej NBP i stałego mnożnika przyporządkowanego do określonego zakresu kwotowego. Aktualne oprocentowanie konta przedstawia się następująco:

  • 0,375% – do 3 000 zł  – stopa referencyjna NBP x 0,25%,
  • 1,125% – od 3 000,01 do 10 000 zł – stopa referencyjna NBP x 0,75%,
  • 1,50% – od 10 000 zł – stopa referencyjna NBP x 1,0%.

Otwarcie konta i jego prowadzenie jest darmowe. Bank nie pobiera opłat za przelewy internetowe, zlecenie stałe i polecenie zapłaty.

Wydanie karty debetowej nic nie kosztuje. Pobierana jest miesięczna opłata za obsługę karty w wysokości 3 zł. Opłaty tej nie można uniknąć. Za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju Bank nie pobiera opłaty.

Podsumowanie

Wymarzone Konto Osobiste to rachunek nowoczesny i bardzo atrakcyjny. Minusem jest opłata za miesięczną obsługę karty debetowej i brak możliwości jej uniknięcia.  W niewielkim stopniu może ono zostać zrekompensowane przez oprocentowanie konta.

Warunki promocji Wymarzonego Konta nie są zbytnio wymagające. Plusem jest możliwość założenia dwóch lokat z wysokim oprocentowaniem. Małym minusem jest dość długi okres oczekiwania na premię. Jeśli nie jest to przeszkodą to naszym zdaniem warto wziąć udział w promocji.