Nagroda 400 zł do Decathlon z kartą Citi Simplicity w Citi Handlowy

Nagroda 400 zł do Decathlon czeka na uczestnika nowej promocji banku Citi Handlowy. Warunkiem jej otrzymania jest wyrobienie darmowej karty kredytowej Citi Simplicity oraz spełnienie dwóch warunków w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

Nagrodą w promocji „Do 400 zł na zakupy z Kartą Kredytową Citibank” są dwie elektroniczne E-Karty podarunkowe o łącznej wartości 400 zł do sklepów Decathlon. Pierwszą nagrodę w wysokości 300 zł otrzymasz po wykonaniu w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy o kartę kredytową 10 płatności otrzymaną kartą kredytową. Jeśli łączna wartość transakcji wykonanych w ciągu tych dwóch miesięcy będzie wyższa niż 2 000 zł otrzymasz drugą nagrodę w wysokości 100 zł.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli nie posiadałeś żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku. Dodatkowo musisz spełnić warunek ubiegania się o karty kredytowe w Citi Handlowy. Musisz mieć 18 lat, pracować w obecnej firmie co najmniej 3 miesiące i posiadać dochód netto nie mniejszy niż 1 200 zł.

Jak zdobyć 400 zł do sklepów Decathlon?

W celu otrzymania dwóch nagród o wartości 400 zł musisz spełnić następujące wymagania:

  • do 28 sierpnia 2018 roku wypełnij formularz na tej stronie promocji podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail i PESEL. Musisz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  • w ciągu kilku następnych dni skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wspólnie z którym złożysz wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity, otrzymasz również informację o rodzaju dokumentu dochodowego, który będziesz musiał dostarczyć.
  • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę zaloguj się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile.
  • w każdym z dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania umowy o kartę wykonaj przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową w sklepach handlowo – usługowych (warunek otrzymania pierwszej nagrody o wartości 300 zł).
  • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu podpisania umowy o kartę wykonaj transakcje bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (warunek otrzymania drugiej nagrody o wartości 100 zł).

Przy rozliczaniu transakcji bezgotówkowych nie brane są pod uwagę przelewy z rachunku karty, w tym przelewy stanowiące płatności za mieszkanie oraz opłaty za gaz, prąd, abonamenty i inne opłaty okresowe. W rozliczeniu nie brane są pod uwagę również transakcje zwrócone.

Przekazanie i wykorzystanie E-Karty

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz dwie elektroniczne E-Karty podarunkowe do sklepów sieci Decathlon. Pierwszą kartę wartości 300 zł otrzymasz po spełnieniu warunku wykonania 5 transakcji miesięcznie, drugą o wartości 100 zł po wykonaniu transakcji na kwotę wyższą niż 2 000 zł. Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Termin ważności E-Karty wynosi 12 miesięcy od momentu jej otrzymania. Możesz ją wykorzystać wielokrotnie (do wyczerpania kwoty danej E-Karty) w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Decathlon.  Jeśli kwota zakupu będzie wyższa niż wartość E-Karty różnicę w cenie będziesz musiał dopłacić. Natomiast jeśli wartość towaru będzie niższa od wartości E-Karty nie otrzymasz reszty w gotówce. W przypadku, gdy zwrócisz zakupiony towar, zwrot nastąpi w takiej samej formie jak zakup (E-Karta plus gotówka).

Z warunkami korzystania z E-Karty zapoznasz się na tej stronie Decathlon.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citi Handlowy oferuje kilka kart kredytowych swoim klientom. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.