Do 400 zł na zakupy na morele.net z kartą kredytową BGŻ BNP Paribas

Promocja została zakończona.
BGŻ BNP Paribas uruchomił promocję karty kredytowej  za wyrobienie której możesz otrzymać nagrodę o łącznej wartości 400 zł do wykorzystania na Morele.net. Warunkiem otrzymania nagrody jest aktywne korzystanie z karty w okresie 4 miesięcy.  W ramach akcji wydanych zostanie tylko  4 000 nagród.

400 zł na zakupy na morele.net

Nagrodą w promocji BGŻ BNP Paribas są 4 elektroniczne karty podarunkowe na morele.net o wartości 100 zł każda. Warunkiem ich otrzymania jest spełnienie wymagań promocji w 4 kolejnych miesiącach. Nie spełnienie warunków w jednym miesiącu nie pozbawia Cię prawa do otrzymania nagrody w następnym miesiącu. Karty można wykorzystać do 15 maja 2020 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji „Do 400 zł na zakupy na morele.net z kartą kredytową” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią i w okresie ostatnich 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o kartę nie posiadałeś żadnej karty kredytowej BGŻ BNP Paribas. Posiadanie innego produktu Banku nie wyklucza z promocji.

Termin rejestracji do promocji upływa z dniem 31 maja 2019 roku. Warto pamiętać, że może on zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu puli 4 000 uczestników promocji. W przypadku osiągnięcia wyznaczonego limitu BGŻ BNP Paribas poinformuje o tym fakcie na stronie promocji.

Jakie są warunki otrzymania nagrody?

W celu otrzymania 4 kart podarunkowych na zakupy na morele.net musisz spełnić następujące wymagania:

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie promocji podając imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail, a także wyraź zgody:
  • na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
  • na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • w ciągu kilku dni oddzwoni do Ciebie doradca Banku, z którym złożysz wniosek o kartę kredytową MasterCard Standard,
 • najpóźniej do 31 maja 2019 roku zawrzyj umowę o kartę kredytową MasterCard Standard,
 • w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę wykonaj transakcje otrzymaną kartą na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł.

Transakcje kartą kredytową muszą być płatnościami bezgotówkowymi wykonanymi w sklepach handlowo – usługowych lub w sklepach internetowych. Brane są również pod uwagę przelewy środków pieniężnych z rachunku karty i wypłaty gotówki z bankomatów przy użyciu karty. Nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone, transakcje wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku oraz transakcje wykonane kartami dodatkowymi.

Przekazanie nagród

W celu otrzymania nagrody musisz zarejestrować swoją kartę kredytową na stronie mambonus.pl w ciągu dwóch miesięcy od jej otrzymania. Koniecznym będzie podanie identyfikatora klienta i 8 pierwszych cyfr numeru PESEL oraz zaakceptowanie regulaminu Programu Lojalnościowego mamBONUS. Identyfikator znajdziesz na miesięcznym wyciągu z karty. Zanim zarejestrujesz swoją kartę będziesz musiał zarejestrować się na stronie mambonus.pl podając login – adres e-mail i hasło.

Nagrodę otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia miesiąca, w którym spełniłeś warunki promocji.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Karta kredytowa Mastercard Standard

Podstawowe opłaty i prowizje karty kredytowej Mastercard Standard:

 • 0 zł – wydawanie karty,
 • 72 zł – roczna obsługa karty,
 • 36 zł – opłata roczna za korzystanie z karty dodatkowej,
 • 0 zł – transakcje bezgotówkowe,
 • 4,90% lecz nie mniej niż 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.
 • 4,90% min. 10 zł – przelew z rachunku karty,
 • 14,29% – rzeczywista roczna stopa oprocentowania – naliczana, gdy nie spłacisz zadłużenia na karcie w okresie bezodsetkowym wynoszącym 56 dni.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

mamBonus

MamBonus to program lojalnościowy. Za każdą płatność kartą kredytową MasterCard jego uczestnik otrzymuje punkty. Za wydaną 1 zł są przyznawane 2 pkt. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody, vouchery lub bilety do kina. Można również korzystać z rabatów przy zakupie u partnerów programu.

Przystępując do programu lojalnościowego otrzymasz dodatkowo 5 000 punktów, które możesz wymienić na nagrodę dostępną w katalogu programu. Warunkiem ich otrzymania jest wykonanie 4 transakcji kartą o wartości 50 zł każda do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę.

Regulamin programu lojalnościowego MamBonus znajdziesz tutaj, a promocji „5 000 punktów na start” tutaj.