450 zł dla polecającego konto Citi Priority i 700 zł dla poleconego w Citibanku

Citi Handlowy wznowił trzecią już edycję promocji „Poleć Konto Citi Priority znajomemu” w ramach której obecni klienci Banku mogą zarobić nawet 450 zł. Wystarczy polecić konto trzem znajomym.

W związku z wyczerpaniem puli 1000 nagród promocja została zakończona.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli jesteś klientem Citibanku i posiadasz konto osobiste lub główną kartę kredytową. Za polecenie konta Citi Priority i spełnienie warunków promocji przez osobę poleconą otrzymasz 150 zł. Maksymalnie możesz otrzymać 450 zł.

Polecić możesz każdą osobę, która od dnia 31 października 2016 roku do dnia otwarcia konta w ramach obecnej promocji nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego i/lub nie była Pełnomocnikiem do Konta. Warunek ten nie wykucza z promocji osoby posiadające kartę kredytową Citibanku.

Osoba polecona zakładająca konto Citi Priority również będzie mogła otrzymać nagrodę wybierając jedną z dwóch promocji w których może zarobić:

 • 700 zł – „Do 700 zł bliżej niż myślisz z kontem Citi Priority”,
 • 300 zł i 2,50% na lokacie – „Nagroda na powitanie w Citi Priority – edycja IV” .

Jak zgarnąć 450 zł za polecenie konta Citi Priority?

Podstawowym warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Citibanku, w którym podasz swoje dane oraz dane osoby poleconej – imię, nazwisko, telefon, adres e-mail i PESEL. Ponad to musisz zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zaakceptować regulamin promocji i zobowiązać się do poinformowania osoby polecanej o przekazaniu jej danych Bankowi.

Dalsze losy Twojej nagrody zależą od osoby poleconej. W ciągu kilku dni od wysłania formularza skontaktuje się z nią Doradca Citibanku wraz z którym złoży ona wniosek o konto Citi Priority. Musi ona także wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu w zakresie niezbędnym do przyznania Tobie nagrody. Najpóźniej do 28 lutego 2018 roku osoba polecona powinna zawrzeć umowę o konto.

Do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, polecony powinien spełnić dwa następujące wymagania:

 1. spełnić jeden z warunków darmowego konta:
  • utrzymać na rachunkach (konto osobiste, konto oszczędnościowe, lokata) średnio miesięcznego saldo powyżej 30 000 zł, lub
  • zapewnić wpływ na konto w kwocie 5 000 zł i jednocześnie posiadać dowolny produkt kredytowy (może to być karta kredytowa lub kredyt konsumencki).
 2. wykonać co najmniej dwie płatności kartą wydaną do konta na łączną kwotę minimum 300 zł.

Wpływ na konto nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citi Handlowy.

Po spełnieniu wszystkich wymagań przez osobę poleconą otrzymasz nagrodę w wysokości 150 zł. Możesz polecić maksymalnie trzy osoby. Przekazanie nagrody nastąpi na twój rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jej otrzymania. Jeśli nie posiadasz konta wówczas nagroda trafi na rachunek karty kredytowej.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Jakie korzyści oferuje Citibank osobie poleconej?

Osoba polecona otwierając konto Citi Priority ma do wyboru jedną z dwóch poniższych promocji:

 • Do 700 zł bliżej niż myślisz z kontem Citi Priority,
 • Nagroda na powitanie w Citi Priority – edycja IV.

Do 700 zł bliżej niż myślisz z kontem Citi Priority,

Za spełnienie określonych warunków osoba polecona może otrzymać 3 nagrody o wartości:

 • 100 zł – za założenie konta i spełnieniu warunku bezpłatnego jego prowadzenia,
 • 450 zł – będzie wypłacana przez okres 9 miesięcy w postaci 5% zwrotu za zakupy,
 • 150 zł  – za spełnienie warunku bezpłatnego prowadzenia konta i za wykonanie jednego przelewu w miesiącu.

100 zł za konto Citi Priority

Nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz jednorazowo po spełnieniu do końca drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym otworzyłeś konto jednego z dwóch poniższych warunków bezpłatnego prowadzenia konta:

 • utrzymasz na rachunkach (konto osobiste, konto oszczędnościowe, lokata) średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł, lub
 • zapewnisz wpływ środków na konto w kwocie 5 000 zł i jednocześnie będziesz posiadał dowolny produkt kredytowy (może to być karta kredytowa).

Nagroda zostanie przekazana do końca miesiąca następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jej wypłaty.

450 zł zwrot za zakupy

Płacąc za zakupy w sklepach usługowo – handlowych i w internecie polecony otrzyma zwrot w wysokości 5% wykonanych transakcji. Premia będzie wypłacana przez okres 9 miesięcy. Maksymalny zwrot w danym miesiącu nie może być wyższy niż 50 zł. Za okres 9 miesięcy wyniesie on 450 zł.

Zwrot za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacany do końca miesiąca następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jego otrzymania.

150 zł za spełnienie warunku bezpłatnego konta

W celu otrzymania premii w wysokości 150 zł osoba polecona musi przez okres kolejnych 7 miesięcy kalendarzowych, licząc od 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto Citi Priority, wykonać przynajmniej 1 przelew miesięcznie oraz spełnić jeden z warunków bezpłatnego prowadzenia konta:

  • utrzymać na rachunkach (konto osobiste, konto oszczędnościowe, lokata) średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł, lub
  • zapewnić wpływ środków na konto w kwocie 5 000 zł i jednocześnie posiadać dowolny produkt kredytowy (może to być karta kredytowa).

Nagroda zostanie wypłacona do końca miesiąca następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do jej wypłaty.

Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Nagroda na powitanie w Citi Priority – edycja IV

Premia 300 zł

Warunkiem otrzymywania comiesięcznej premii w wysokości 50 zł jest spełnienie przez osobę poleconą następujących warunków:

 • w okresie 6 kolejnych miesięcy, gdzie pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, osoba polecona powinna w każdym miesiącu spełnić jeden z poniższych warunków:
  • utrzymać na rachunkach średnio miesięczne saldo w wysokości nie mniejszej niż 30 000 zł, albo
  • zasilić konto środkami w łącznej wysokości minimum 5 000 zł i jednocześnie w tym samym miesiącu posiadać aktywny jeden z produktów kredytowych: główną kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, kredyt hipoteczny, linię kredytową w koncie,
 •  wykonać co najmniej 2 transakcje bezgotówkowe  kartą debetową w sklepach usługowo – handlowych lub przez Internet o łącznej wartości minimum 300 zł. Transakcje te muszą zostać zaksięgowane w systemie banku i nie mogą być transakcjami zwróconymi.

Nagroda w wysokości 50 zł za dany miesiąc zostanie przelana na konto do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunki zostały spełnione. Brak spełnienia warunków w jednym miesiącu powoduje utratę możliwości otrzymania kolejnych premii. Łącznie za 6 miesięcy można otrzymać premię w wysokości 300 zł.

2,50% na 3 miesięcznej lokacie

Osoby, które zasilą konto kwotą minimum 30 000 zł będą mogły skorzystać z dodatkowej oferty i założyć lokatę terminową z oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące, a maksymalna wysokość środków jakie można na niej zdeponować to 20 000 zł.
Lokatę należy otworzyć najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta Citi Priority.

Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Konto Citi Priority

Konto osobiste Citi Priority przeznaczone jest dla osób osiągających dość wysokie zarobki. Spełniając warunek wpływów na konto w wysokości nie mniejszej niż 5 00o zł oraz warunek posiadania produktu kredytowego lub gromadząc na koncie osobistym i/lub koncie oszczędnościowym i/lub na lokatach średnie saldo powyżej 30 000 zł otrzymujemy konto darmowe. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata miesięczna za konto wynosi 30 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie. Za jej obsługę Citibank nie pobiera opłaty. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą jest darmowa.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Czy warto korzystać z promocji?

Citi Handlowy ostatnio bardzo promuje swoje konto Citi Priority oraz karty kredytowe. Wiążąc promocję karty i konta możesz zarobić nawet 1100 zł, a łącząc je z programem poleceń nawet więcej. Poniżej przedstawiony jest jeden z możliwych scenariuszy.

W pierwszej kolejności wybierasz promocję karty kredytowej, w której możesz zdobyć smartfon LG K4 o wartości 499 zł (opis promocji znajdziesz tutaj) lub jedną z promocji, w której otrzymasz bon o wartości 400 zł na Allegro (opis promocji znajdziesz tutaj) lub do Biedronki (opis promocji znajdziesz tutaj). Najlepszą kartą kredytową jest całkowicie darmowa Citi Simplicity.

Będąc posiadaczem karty kredytowej możesz teraz wziąć udział w promocji  konta Citi Priority, w której do zdobycia masz 700 zł. Jeżeli znajdziesz znajomego dodatkowo za polecenie konta możesz zgarnąć kolejną premię w wysokości 150 zł. W ten sposób w dość krótkim czasie możesz zarobić 1250 zł. Ale to nie koniec. Polecenie konta kolejnym 2 znajomym powiększy tą kwotę o kolejne 300 zł, co daje razem już 1550 zł.

Wydawać się może, że to już wszystko na co możesz liczyć. Nic bardziej mylnego. Możesz polecać również kartę kredytową swoim znajomym. Za jedno polecenie jest 150 zł i można ją polecić 5 osobom. Za to możesz zgarnąć 750 zł, a każdy Twój znajomy tablet Lenovo TAB4 7 Essential WiFi/3G.

Przytoczony scenariusz, jeden z możliwych, pokazuje możliwość zarobienia całkiem pokaźnej kwoty. Tylko od Twojej inwencji i aktywności zależy ile zarobisz. Warto spróbować.

Stronę programu poleceń znajdziesz na tej stronie Citibanku.