Premia 160 zł za Konto Optymalne i 300 zł za transakcje mobilne w BGŻ BNP Paribas

W nowej promocji Konta Optymalnego możemy uzyskać łączną nagrodę w wysokości nawet 460 zł. Za otwarcie konta wraz z kartą debetową zostanie wypłacona premia 160 zł. Kolejne 300 zł otrzymamy za wykonanie transakcji mobilnych. W promocji przewidziano otwarcie tylko 1 000 kont.

Tak jak we wcześniejszych promocjach organizatorem obecnej akcji jest Ad Astra, a partnerem BGŻ BNP Paribas. Pierwszą premię o łącznej wartości 160 zł wypłaci nam Aa Astra. Warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie w każdym miesiącu przez  kolejne 6 miesięcy wpływu na konto kwoty minimum 1 000 zł, wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł i wykonanie jednego przelewu za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile lub Android Pay.

Przystępując do promocji Ad Astry stajemy się równocześnie uczestnikami promocji „Mobilna premia 2″prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas.  Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł jest aktywne korzystanie z aplikacji mobilnych GOmobile i Android Pay.  Za jedną transakcję otrzymamy 1 zł, w miesiącu możemy otrzymać maksymalnie 25 zł, a w roku 300 zł.

Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 000 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż do 11 marca 2018 roku. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które w okresie 36 miesięcy przed jej rozpoczęciem nie były posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas – dotyczy to również BGŻ i BNP Paribas przed połączeniem.

Premia 160 zł w promocji „Premia z bonusem”

Warunkiem udziału w promocji „Premia z bonusem” jest spełnienie następujących wymagań:

 • najpóźniej do 13 marca 2018 roku (najlepiej jak najwcześniej, ponieważ pula kont jest ograniczona) musimy:
  • zarejestrować się na stronie promocji podając imię, nazwisko, telefon, email i PESEL i akceptując:
   • zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie naszych danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do realizacji promocji,
   • regulamin promocji,
  • w e-mail’u potwierdzającym nasze przystąpienie do promocji, klikamy w link, który przeniesie nas na stronę BGŻ BNP Pariobas, gdzie złożymy wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową.
 • do 31 marca 2018 roku musimy podpisać umowę ramową o Konto Optymalne i kartę debetową, umowę do podpisania dostarczy nam kurier,
 • w okresie od kwietnia do września 2018 roku, w każdym z tych miesięcy musimy:
  • zapewnić wpływ na konto kwoty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł,
  • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w sklepach usługowo – handlowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 zł,
  • wykonać przynajmniej jeden przelew za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymamy premię w łącznej wysokości 160 zł. Premia ta zostanie wypłacona w trzech ratach. Pierwszą ratę otrzymamy za miesiąc kwiecień i maj w wysokości 80 zł, dwie kolejne raty w wysokości 40 zł każda po spełnieniu wymagań w maju i czerwcu (2 rata) oraz w sierpniu i wrześniu (3 rata).

O przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni za pośrednictwem informacji przesyłanej na podany pod czas rejestracji e-mail. Informacje te otrzymamy w terminach do 18 czerwca (pierwsza rata), 17 sierpnia (druga rata) i 15 października 2018 roku (ostatnia rata). Przekazanie poszczególnych nagród nastąpi do 29 czerwca, 31 sierpnia i 31 października 2018 roku.

Do dnia przekazania ostatniej raty nagrody musimy posiadać Konto Optymalne i kartę debetową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł w promocji „Mobilna Premia 2”

Otwierając Konto Optymalne w promocji Ad Astry zostajemy jednocześnie uczestnikami promocji prowadzonej przez BGŻ BNP Paribas  „Mobilna Premia 2”. Warunki tej promocji są bardzo proste. Musimy przez okres 12 miesięcy wykonywać dowolne płatności za pośrednictwem następujących aplikacji mobilnych:

 • Android Pay – aplikacja umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem z systemem operacyjnym Android,
 • GOmobile – aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android lub iOS za pośrednictwem której możesz robić przelewy (nie obejmuje BLIK i zakładanie lokat).

Za każdą transakcję otrzymamy premię w wysokości 1 zł. W ciągu miesiąca możemy otrzymać maksymalnie 25 zł. Ponieważ premia będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy w sumie możemy zarobić 300 zł. Premię za dany miesiąc otrzymamy do 8 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Uwaga! Wykonując w danym miesiącu wiele przelewów na ten sam rachunek aplikacją GOmobile premię otrzymamy tylko za pierwszy przelew.

Opis promocji znajdziesz w artykule Mobilna Premia 300 zł za płatności mobilne w BGŻ BNP Paribas

Najważniejsze opłaty Konta Optymalnego

BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Optymalnego. Również nie pobierana jest opłata za wydanie i miesięczną obsługę karty debetowej. Gotówkę wypłacimy bez opłat tylko w bankomatach własnych Banku i sieci Planet Cash. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju będziemy musieli zapłacić 5 zł.

Dokładny opis konta znajduje się w artykule  Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna, ale otrzymanie nagrody w kwocie 460 zł będzie wymagało trochę czasu i aktywności ze strony uczestnika promocji.

Za zapewnienie wpływu na konto kwoty 1 000 zł, wykonanie transakcji kartą na kwotę 200 zł i jeden przelew aplikacją mobilną GOmobile w danym miesiącu uczestnik promocji otrzyma pierwszą nagrodę w wysokości 160 zł. Nagroda zostanie wypłacona kolejno po drugim, czwartym i szóstym miesiącu.

Kolejną nagroda w wysokości 300 zł będzie wypłacana przez okres 12 miesięcy. Wystarczy wykonywać przelewy za pośrednictwem aplikacji Android Pay lub GOmobile. Jeden przelew to 1 zł. Maksymalnie w jednym miesiącu można zarobić 25 zł, a w ciągu roku 300 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnik promocji będzie musiał utrzymywać konto przez okres 12 miesięcy, żeby zgarnąć całą pulę nagród. Minusem konta jest wysoka opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących do Banku i Planet Cash.