460 zł za założenie Konta 360° w promocji Banku Millennium i Bankier.pl

W trzeciej edycji promocji „Zgarnij premię z Bankiem Millennium” za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student możesz zarobić 460 zł.

Promocja została zakończona!

Promocja „Zgarnij premię z Bankiem Millennium” prowadzona jest przez Bankier.pl. Za otwarcie konta za pośrednictwem strony promocji możesz otrzymać 100 zł. Dodatkowe 360 zł otrzymasz w postaci moneyback biorąc udział w promocji Banku Millennium „360 zł premii za płatności kartą i BLIK”.

W promocji „Zgarnij premię z Bankiem Millennium” możesz wziąć udział, jeśli nie posiadałeś, ani nie byłeś współposiadaczem konta osobistego w Banku Millennium od dnia 1 kwietnia 2015 roku. Z promocji wykluczone są osoby, które aktualnie są w trakcie otwierania Konta 360° lub Konta 360° Student.

W celu przystąpienia do promocji „Zgarnij premię z Bankiem Millennium” powinieneś wykonać następujące działania:

 • do 28 czerwca 2017 roku zarejestruj się na stronie promocji,
 • po otrzymaniu e-maila z linkiem aktywacyjnym przejdź za jego pośrednictwem na stronę Banku i złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student i o kartę debetową. We wniosku wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zgodę na przekazanie przez Bank Twoich danych osobowych organizatorowi promocji w zakresie związanym z promocją,
 • do 30 czerwca 2017 roku podpisz umowę o prowadzenie wybranego rachunku – Konto 360° lub Konto 360° Student i umowę o kartę debetową.

100 zł od Bankier.pl

W celu otrzymania premii w wysokości 100 zł od portalu Bankier.pl musisz spełnić następujące wymagania:

 • osoby otwierające Konto 360°
  • w lipcu i sierpniu – w każdym z tych miesięcy powinieneś zasilić rachunek minimalną kwotą 1 000 zł i wykonać jedną transakcję kartą debetową lub za pośrednictwem płatności BLIK.
 • osoby otwierające Konto 360° Student
  • w lipcu i sierpniu – w każdym z tych miesięcy musisz wykonać jedną transakcję kartą debetową lub za pośrednictwem płatności BLIK.

O przyznaniu premii zostaniesz poinformowany za pośrednictwem e-mail’a do dnia 30 września 2017 roku. Po jego otrzymaniu zaloguj się, za pośrednictwem zawartego w e-mailu linka, na stronie promocji i uzupełnij swoje dane podając imię i nazwisko oraz numer nowo otwartego rachunku w Banku Millennium.

Premia zostanie wypłacona przez Bankier.pl w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości o przyznanej premii (pod warunkiem, że uzupełnisz dane). Dodatkowo w dniu otrzymania premii musisz posiadać aktywne konto – później możesz je zamknąć.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

360 zł premii za płatności kartą i BLIK

Kolejną premię w wysokości 360 zł otrzymasz w postaci moneyback’u biorąc udział w promocji „Zyskaj 360 zł”. W każdym miesiącu, następującym po miesiącu w którym zawarłeś umowę o konto, otrzymasz premię w wysokości 2% łącznej wartości płatności kartą debetową i 5% łącznej wartości płatności BLIK.

Maksymalna łączna premia z obu płatności w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60 zł (30 zł karta i 30 zł BLIK). Premie będziesz otrzymywał przez okres 6 kolejnych miesięcy. Maksymalnie możesz otrzymać 360 zł.

Dodatkowo w każdym kolejnym miesiącu promocji musisz spełnić następujące wymagania:

 • wykonać kartą przynajmniej jedną płatność, która zostanie zaksięgowana,
 • zapewnić wpływy na Konto 360º w łącznej kwocie nie niższej niż 1 000 zł – warunek ten nie dotyczy Konta 360º Student,
 • zalogować się do aplikacji mobilnej banku.

Premia za dany miesiąc kalendarzowy zostanie przelana najpóźniej do końca kolejnego miesiąca.

Dokładny opis promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360°

Opłata za prowadzenie konta, miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.  Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • konto nie jest oprocentowane,
 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek został spełniony, Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.
 • opłata za wpłatę i wypłatę gotówki w placówce Banku nie jest pobierana.
 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty,
 • 0 zł – realizacja zlecenia stałego.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku nic nie kosztowało, jak również miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.