Nagroda 550 zł za otwarcie Wymarzonego Konta Osobistego w Raiffeisen Polbank

W nowej promocji Raiffeisen Polbank do zdobycia jest nagroda 550 zł  za założenie Wymarzonego Konta Osobistego z kartą debetową. Warunkiem otrzymania premii jest spełnienie kilku warunków, które wymagają zapewnienia określonych wpływów na konto oraz aktywnego korzystania z karty debetowej. W ramach promocji zostanie otwartych tylko 7 000 kont.

Promocja została zakończona w dniu 31 października 2018 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

Z promocji „ROKuj z nami” mogą skorzystać tylko nowi klienci Banku o pełnej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z regulaminem promocji nowy klient to osoba , która w okresie od 1 stycznia 2016 roku nie miała zawartej żadnej umowy z Raiffeisen Polbank.

Jak przystąpić do promocji?

Podstawowym warunkiem przystąpienia do promocji jest założenie Wymarzonego Konta Osobistego. W tym celu musisz w terminie do 31 października 2018 roku spełnić następujące wymagania:

 • złóż wniosek o Wymarzone Konto Osobiste wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej wypełniając formularza na tej stronie Raiffeisen Polbank. W trakcie składania wniosku złóż oświadczenie o przystąpieniu do oferty specjalnej i wyraź następujące zgody:
  • na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
  • na przesyłanie przez bank informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na marketing bezpośredni za pośrednictwem urządzeń telekomunikacji elektronicznej,
 • podpisz z bankiem umowę o prowadzenie rachunku.

Warunkiem otrzymania nagród jest posiadanie aktywnego konta i karty debetowej oraz nie odwołanie wcześniej wyrażonych zgód do czasu ich otrzymania.

Nagroda 550 zł

W ramach promocji można uzyskać łączną premię w wysokości 550 zł, która składa się z czterech części:

 • 50 zł – premia za otwarcie konta,
 • 300 zł – premia w postaci zwrotu za zakupy,
 • 150 zł – premia za zapewnienie wpływów na konto,
 • 50 zł – premia za płatności kartą.

50 zł za otwarcie konta

W celu otrzymania pierwszej nagrody musisz najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o konto wykonać płatności kartą debetową na łączną kwotę co najmniej 200 zł.

300 zł w postaci zwrotu za zakupy

Wykonując w każdym z kolejnych 6 miesięcy, licząc od trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu otwarcia konta, płatności kartą otrzymasz zwrot w wysokości 3% wszystkich dokonanych i zaksięgowanych transakcji. Maksymalny zwrot w danym miesiącu nie może być większy niż 50 zł, co w okresie 6 miesięcy daje łączną premię 300 zł.

Transakcje kartą muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych. W rozliczeniu nie brane są pod uwagę płatności w internecie i płatności Qasi Cash.

150 zł za wpływ na konto

Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł jest spełnienie w każdym z kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych następujących po drugim miesiącu, liczonym od miesiąca, w którym otworzyłeś Wymarzone Konto Osobiste, dwóch poniższych wymagań:

 • zapewnić jednorazowy wpływ na konto na kwotę min. 2 000 zł, wpływ nie może pochodzić z konta w Raiffeisen Polbank,
 • wykonać co najmniej 3 przelewy krajowe za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej.

50 zł za płatności kartą

Ostatnią już premię w wysokości 50 zł otrzymasz po spełnieniu wszystkich powyższych warunków oraz po wykonaniu w każdym z kolejnych czterech miesięcy począwszy od 9 miesiąca, liczonego od miesiąca zawarcia umowy o konto, transakcji na łączną kwotę co najmniej 200 zł. Transakcje te muszą zostać zaksięgowane w miesiącu ich wykonania.

Przekazanie nagród

Poszczególne nagrody zostaną przekazane na Twoje nowo otwarte Wymarzone Konto Osobiste w następujących terminach:

 • 50 zł za otwarcie konta – w trzecim miesiącu kalendarzowym liczonym od miesiąca, w którym otworzyłeś Wymarzone Konto Osobiste.
 • 300 zł w postaci zwrotu za zakupy – po każdym miesiącu, w którym spełniłeś warunki do jej otrzymania,
 • 150 zł za wpływ na konto – w dziewiątym miesiącu kalendarzowym liczonym od miesiąca, w którym otworzyłeś Wymarzone Konto Osobiste.
 • 50 zł za płatności kartą – w trzynastym miesiącu kalendarzowym liczonym od miesiąca, w którym otworzyłeś Wymarzone Konto Osobiste.

Krótka charakterystyka Wymarzonego Konta Osobistego

Wymarzone Konto Osobiste jest rachunkiem oprocentowanym w wysokości 0,225% dla kwoty od 0,00 do 10 000 zł i w wysokości 0,525% dla kwoty od 10 000,01 zł do 100 000 zł.

Otwarcie i prowadzenie konta jest darmowe. Jest opłata gwarantowana, która nie zmieni się w trakcie trwania umowy. Do konta Raiffeisen Polbank oferuje jedną z dwóch karta MasterCard Debit lub  Wymarzoną Kartę Visa. Za wydanie i korzystanie z kart w pierwszym i kolejnych latach Bank nie pobiera opłaty. W przypadku MasterCard Debit miesięczna opłata za używanie karty wynosi 6 zł. Nie da się jej uniknąć. Za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju nie pobierana jest opłata.

Miesięczna opłata za używanie Wymarzonej Kart Visa kosztuje 3 zł. Można jej uniknąć wykonując jedną transakcję bezgotówkową w danym miesiącu. Gotówkę bez pobrania opłaty można wypłacić tylko z bankomatów własnych Banku i bankomatów sieci Euronet. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju kosztuje 6 zł.

Wszystkie powyższe opłaty są gwarantowane, co oznacza, że w trakcie trwania umowy o konto nie zmienią się.

Szczegółowy opis Wymarzonego Konta Osobistego znajdziesz w tym artykule.