Nawet 600 zł premii za Konto Przekorzystne Biznes od Banku Pekao

Nawet 600 zł premii możesz zyskać za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji Banku Pekao skierowanej do osób prowadzących działalność gospodarczą. Dodatkowym bonusem jest zwolnienie z opłat za korzystanie z wpłat PeoPay.

Nagroda promocji

W promocji „600 zł premii i 0 zł za wpłaty PeoPay” przewidziano 3 nagrody każda o wartości 200 zł. Łącznie do zgarnięcia jest 600 zł. Premie zostaną przyznane za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes, za umowę o terminal płatniczy i za zawarcie pierwszej umowy o produkt kredytowy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy założą Konto w ramach promocji, otrzymają dodatkowy bonus w postaci zwolnienia z opłaty za  wpłaty BLIK we wpłatomatch Euronet i Planet Cash przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes.

Kto skorzysta na promocji?

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych, partnerskich i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Z promocji wykluczeni są przedsiębiorcy, których roczne przychody netto ze sprzedaży są wyższe niż 5 mln zł.

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy na dzień 1 sierpnia 2019 roku.

Jak zgarnąć 600 zł premii w promocji Banku Pekao?

200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes

Chcąc wziąć udział w promocji i zyskać pierwszą premię w wysokości 200 zł złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą debetową i z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24, a następnie w terminie do  30 września 2019 roku zawrzyj umowę o prowadzenie rachunku firmowego.

W trakcie składania wniosku zaakceptuj regulamin promocji i wyraź zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i informacji handlowych od Banku i podmiotów z nim współpracujących, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia rachunku (w każdym z nich) wykonaj:

  • przelew do ZUS na kwotę co najmniej 100 zł,
  • przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 100 zł,
  • przynajmniej jeden przelew, inny niż do ZUS, za pośrednictwem aplikacji PeoPay lub strony mobilnej m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł.

200 zł za umowę o terminal płatniczy

Kolejną premię w wysokości 200 zł otrzymasz za zawarcie umowy o terminal płatniczy i  za przyjęcie w nim, przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku rozliczeniowego, płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Z tej części promocji wykluczeni są przedsiębiorcy prowadzący biura turystyczne (podróży) (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z).

200 zł za zawarcie pierwszej umowy o produkt kredytowy

Warunkiem otrzymania ostatniej premii w wysokości 200 zł jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na kwotę nie mniejszą niż  5000 zł lub założenie karty kredytowej z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę minimum 5000 zł w ciągu 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek rozliczeniowy.

Przekazanie premii

Premię otrzymasz do końca ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniłeś warunki promocji.

Pamiętaj, że w przypadku firm uzyskana premia stanowi przychód z działalności gospodarczej i na Tobie spoczywa obowiązek rozliczenia jej z Urzędem Skarbowym.

Podstawowe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes

Konto Przekorzystne Biznes jest prowadzone bezpłatnie, jeśli w danym miesiącu spełnisz jeden z poniższych warunków:

  • zapewnij wpływy na rachunek na sumę nie mniejszą niż 2 000 zł,
  • wykonasz przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego,
  • zapewnisz chociaż 1 wpływ z terminala wydanego przez bank,
  • wykonasz 1 transakcję wymiany walut w banku,
  • opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing.

Jeśli nie spełnisz żadnego z powyższych warunków Bank pobierze opłatę w wysokości 9 zł.

Za obsługę karty debetowej wydanej do konta nie poniesiesz opłaty, jeśli w danym miesiącu wykonasz nią transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł. W przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić 7 zł.

 

 

Przydatne dokumenty