80 zł za polecenie konta osobistego i za jego założenie w Santander Bank Polska

W drugiej edycji programu poleceń Santander Bank Polska „Polecam mój Bank – edycja II” możesz zyskać 80 zł za polecenie konta osobistego. Osoba, która założy konto z Twojego polecenia, również zyska premię 80 zł. Będzie musiała jednak spełnić dwa bardzo proste warunki. Za każde dziesięć poleconych osób Bank wypłaci dodatkową premię w wysokości 100 zł.

Kto może być uczestnikiem programu poleceń?

Program poleceń Santander Bank Polska skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i które posiadają dowolny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z dostępem do usługi Santander internet. Dodatkowym wymaganiem jest brak złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i drogą telefoniczną. Należy również podać numer telefonu komórkowego do kontaktu. Warunkiem polecania produktów jest wygenerowanie kodu polecającego i zaakceptowanie regulaminu.

Osobą poleconą może być osoba małoletnia lub pełnoletnia, która nie posiadała konta w Santander Bank Polska od 1 grudnia 2017 roku. W przypadku osoby małoletniej wymagane jest wyrażenie zgody na udział w programie przez opiekuna ustawowego. Osoba pełnoletnia powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

80 zł za polecenie konta osobistego

Udział osoby polecającej w programie poleceń „Polecam mój Bank – edycja II” ogranicza się do znalezienia osoby poszukującej konta osobistego i polecenia jej Konta Jakie Chcę lub Konta VIP. Osobie tej należy przekazać wygenerowany kod w Santander internet. Warunkiem skutecznego polecenia, a tym samym otrzymania premii 80 zł, jest spełnienie warunków promocji przez osobę poleconą.

80 zł za założenie konta osobistego

Warunkiem otrzymania premii 80 zł przez osobę poleconą jest spełnienie następujących wymagań:

 • w terminie do 28 lutego 2019 roku: 
  • złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę lub Konto VIP, kartę debetową i usługę Santander internet – wniosek o konto można złożyć  za pośrednictwem tej strony Santander Bank Polska, w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii. W trakcie składania wniosku o konto należy:
   • podać kod polecający (możesz skorzystać z tego kodu 1010316788),
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
   • podać numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
  • zawrzeć umowę o konto, kartą debetową i usługami bankowości internetowej,
 • najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta:
  • przynajmniej jeden raz zalogować się do Santander internet,
  • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub usługą BLIK na łączną kwotę 200 zł w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie.

Przekazanie premii

Premia osobie polecającej i poleconej zostanie przekazana na konto w Santander Bank Polska do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym polecony spełnił warunki promocji. Do tego czasu polecający i polecony powinni posiadać otwarte konta.

W przypadku osób poleconych premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Premia dla osób polecających zostanie „ubruttowiona” o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Pobrany podatek zostanie przekazany przez Bank na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę jest podstawowy rachunkiem Banku Zachodniego WBK. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Za wydanie karty nic nie zapłacimy. Wybór opłaty miesięcznej zależy od jej właściciela. Mamy jedną z następujących możliwości:

 • 3 zł – opłata stała,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych kartą,
 • 5 zł – opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu płatności bezgotówkowe kartą na kwotę minimum 500 zł.

Osoby do 26 lat wypłacą gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju za darmo. Osoby powyżej 26 lat za darmo wypłacą gotówkę tylko z bankomatów należących do Banku Zachodniego WBK. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów zapłacą 5 zł.

Szczegółowy opis Konta Jakie Chcę znajdziesz w tym artykule.