Do 900 zł za rachunek firmowy w promocji dla przedsiębiorców Santander Bank Polska

Promocja została zakończona w dniu 31 lipca 2019 roku. Santander Bank Polska uruchomił drugą edycję, której opis znajdziesz w tym artykule.
Ruszyła bardzo prosta promocja dla przedsiębiorców w Santander Bank Polska. Za otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zyskać premię do 900 zł i zostać zwolniona z wielu podstawowych opłat przez okres 24 miesięcy.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja dla przedsiębiorców skierowana jest do osób fizycznych prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadały żadnego rachunku bieżącego w Santander Bank Polska na dzień 31 marca 2019 roku. W promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, których roczne przychody z prowadzonej działalności przekraczają 10 000 000 zł.

Do promocji można przystąpić do 31 lipca 2019 roku.

Co mogę zyskać?

Zakładając Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców” możesz otrzymać 4% zwrotu za zakupy opłacone kartą debetową. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać 150 zł. Ponieważ zwrot będzie przyznawany przez okres 6 miesięcy łącznie możesz zyskać 900 zł.

Poza zwrotem z transakcji Bank przyzna Ci preferencyjne warunki prowadzania konta przez okres 2 lat. Obejmą one zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej, wypłat gotówki w kraju i za granicą oraz niektórych opłat za przelewy.

Jak zyskać 900 zł w promocji dla przedsiębiorców?

Warunkiem zdobycia zwrotu w wysokości 900 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • w terminie do 31 lipca 2019 roku zawrzyj umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z wybraną kartą debetową i dostępem do usług bankowości elektronicznej Mini Firma. Wniosek o otwarcie konta możesz złożyć za pośrednictwem strony internetowej Santander Bank Polska.
 • w trakcie składania wniosku wyraź zgodę na kontakt telefoniczny i drogą elektroniczną w celach marketingowych oraz zgodę na przetwarzanie danych marketingowych w Banku,
 • w okresie 6 miesięcy rozliczeniowych, w każdym z nich,  wykonaj z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji przynajmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w kwocie nie mniejszej niż 200 zł.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wymagań promocji w danym miesiącu otrzymasz na swoje konto zwrot za płatności kartą w wysokości 4% maksymalnie 150 zł. Nagroda zostanie przelana na nowo otwarty rachunek najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich spełnienia.

Otrzymana nagroda stanowi przychód dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego każda nagrodzona osoba będzie ją musiała sama  rozliczyć z urzędem podatkowym.

Dodatkowo przez okres 24 miesięcy zostaniesz zwolniony z następujących opłat:

 • 0 zł za prowadzenia konta,
 • 0 zł za użytkowania pierwszej karty debetowej,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach na terenie kraju i za granicą.
 • 0 zł za przelewy wykonane w systemie Elixir,
 • 0 zł za 10 pierwszych przelewów natychmiastowych w systemie BlueCash w miesiącu rozliczeniowym,
 • 0 zł za realizację zlecenia stałego na konto w innym banku,
 • 0 zł za realizację polecenia zapłaty w innym banku,
 • 0 zł za smsKody autoryzacyjne.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Firmowe Godne Polecenia

Poniżej zostały przedstawione podstawowe opłaty Konta Firmowego Godnego Polecenia:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pod warunkiem wykonania w danym miesiącu przelewu do ZUS na kwotę minimum 200 zł, w przeciwnym wypadku 25 zł.
 • 0 zł – wydanie karty,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę nie mniejszą niż 400 zł,
 • bezpłatne wypłaty gotówki w bankomatach Santander Bank Polska,
 • 0 zł – pakiet 15 internetowych przelewów krajowych Elixir, każdy następny przelew 1 zł,
 • 0 zł – przelew do ZUS i US za pośrednictwem internetu,

Szczegółowy opis Konta Firmowego Godnego Polecenia znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Promocja dla przedsiębiorców Santander Bank Polska jest chyba jedną z najłatwiejszych ze wszystkich promocji skierowanych do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy jeden przelew do ZUS lub US na kwotę 200 zł i płacić za zakupy kartą debetową przez okres 6 miesięcy, żeby zyskać 900 zł. W celu uzyskania maksymalnej kwoty w danym miesiącu trzeba wykonać płatności kartą na kwotę 3750 zł. Czy jest to dużo? Być może tak, zwłaszcza w przypadku początkujących przedsiębiorców. Ale i tak warto wziąć udział w promocji, bo jeśli nawet nie uzyska się pełnej premii to przez okres 2 lat można się cieszyć z bardzo dobrego darmowego konta firmowego.