Bankowość mobilna dla aktywnych w mBanku

Bankowość mobilna jest coraz bardziej promowana przez banki. Nic też dziwnego, że coraz częściej pojawiają się promocje i konkursy jej dedykowane. W dniu 10 grudnia rozpoczął się konkurs pod nazwą „Aktywny – Mobilny” mBanku dla klientów banku korzystających z aplikacji mBank CompanyMobile lub strony Lite mBank CompanyNet , w którym przewidziano liczne nagrody.

Czas trwania konkursu „Aktywny – Mobilny”

Konkurs „Aktywny – Mobilny”, w którym promowana jest bankowość mobilna mBanku, rozpoczął się 10 grudnia 2014 roku i potrwa do 30 listopada 2015 roku. W tym czasie uczestnicy będą zbierać punkty zgodnie z regulaminem konkursu. Zakończenie konkursu nastąpi 31 grudnia 2015 roku.

Warunki udziału w konkursie „Aktywny – Mobilny”

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić każdy uczestnik konkursu, jest posiadanie aktywnego dostępu do mBank CompanyNet w trakcie trwania konkursu i w momencie, w którym zostaną przyznane nagrody.
Kolejnym krokiem jest wysłanie zgłoszenia do konkursu w terminie określonym dla danego etapu. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie mBank CompanyNet w sekcji Ankiety Zgłoszenie do konkursu „Aktywny-Mobilny”.

Zasady zdobywania punktów w konkursie „Aktywny – Mobilny”

W konkursie można zdobywać punkty jednocześnie w dwóch kategoriach:

  • kategoria „Aplikacja Mobilna”,
  • kategoria „Strona Lite”.

W kategorii „Aplikacja Mobilna” punkty zdobywasz korzystając z usług Banku za pośrednictwem aplikacji mBank CompanyMobile, natomiast w kategorii „Strona Lite” zdobywasz punkty za poprawne logowanie do serwisu mBank CompanyNet poprzez mobilną wersję mBank CompanyNet.

W kategorii „Aplikacja Mobilna” punkty uzyskujesz za:

  • zalogowanie się do aplikacji – 1 punkt,
  • autoryzacja dyspozycji płatniczej za pośrednictwem aplikacji – 1 punkt,
  • dokonanie transakcji FX – 1 punkt,
  • wykonanie dyspozycji płatniczej z wykorzystaniem wzorca aplikacji – 1 punkt,
  • utworzenie powiadomienia PUSH – 10 punktów w danym etapie konkursu.

Każdą operację od 1-4 możesz wykonać kilkakrotnie, ale w ciągu doby dostaniesz za każdą z nich tylko jeden punkt. Za powiadomienie PUSH otrzymasz w danym etapie tylko 10 punktów bez względu na to ile razy ją wykonasz.

W kategorii „Strona Lite” otrzymasz 1 punkt za poprawne zalogowanie się do mBank CompanyNet poprzez stronę lite. W ciągu doby możesz zdobyć tylko 1 punkt.

Punkty zdobyte przez Ciebie w danym etapie nie są brane pod uwagę w kolejnych etapach.

Nagrody w konkursie „Aktywny – Mobilny”

Na każdym etapie przewidziano oddzielną pulę nagród.

Etap I – od 10.12.2014 do 28.02.2015

Kategoria „Aplikacja Mobilna”
Samsung Galaxy S5Samsung Galaxy S5 – 8 nagród każdy o wartości 1999,00 złotych,

Kategoria „Strona Lite”
iPody Nano – 5 nagród, każdy o wartości 729,00 złotych.

Etap II – od 01.03.2015 do 31.05.2015

Kategoria „Aplikacja Mobilna”
iPhone 6 – 8 nagród, każdy o wartości 2649,00 złotych,

Kategoria „Strona Lite”
iPody Nano – 5 nagród, każdy o wartości 729,00 złotych.

Etap III – od 01.06.2015 do 31.08.2015

Kategoria „Aplikacja Mobilna”
Samsung R350 Gear Fit – 8 nagród, każdy o wartości 799,00 złotych,

Kategoria „Strona Lite”
iPody Nano – 5 nagród, każdy o wartości 729,00 złotych.

Etap IV – od 01.09.2015 do 30.11.2015

Kategoria „Aplikacja Mobilna”
Apple iPad mini Retina – 8 nagród, każdy o wartości 1299,00 złotych,

Kategoria „Strona Lite”
iPody Nano – 5 nagród, każdy o wartości 729,00 złotych.

Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej kategorii. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli nagród.

Ogłoszenie zwycięzców i wysłanie nagród

W terminie do 30 dni od zakończenia danego etapu zostaną wyłonieni jego zwycięzcy. Na każdym etapie będzie to 8 zwycięzców w kategorii „Aplikacja Mobilna” oraz 5 zwycięzców w kategorii „Strona Lite”.

Zwycięzcy danego etapu zostaną ogłoszeni do 5 dni od ich wyłonienia i poinformowani przez mBank w ramach mBank CompanyNet. Lista zwycięzców zostanie również ogłoszona na stronach na stronie logowania do mBank CompanyNet oraz na stronach portalu internetowego mBanku. (www.mBank.pl).

Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwycięzców.

Regulamin konkursu „Aktywny – Mobilny”