Bezpiecznie z Kontem Optymalnym i darmowym programem antywirusowym ESET w BGŻ BNP Paribas

Promocja została zakończona.
W trzeciej już w tym roku promocji Konta Optymalnego do zdobycia jest nietypowa nagroda w postaci 2-letniej subskrypcji programu antywirusowego ESET Security Pack 1+1. Warunkiem otrzymania nagrody jest aktywne korzystanie z konta przez okres 1 roku. W promocji przewidziano rejestrację tylko 1 500 wniosków. 

Co mogę zyskać?

W promocji „Bezpiecznie z kontem” możesz otrzymać subskrypcję programu antywirusowego ESET Security Pack 1+1 na okres nawet do 24 miesięcy. Pierwszą subskrypcję na kwiecień 2019 roku otrzymasz po aktywowaniu aplikacji mobilnej GOmobile.

Kolejne subskrypcje od drugiej do dwunastej otrzymasz wykonując w każdym z miesięcy od marca 2019 do stycznia 2020 roku przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Ostatnią nagrodę w postaci subskrypcji na kolejne 12 miesięcy otrzymasz, jeśli  w każdym z miesięcy od marca 2019 do lutego 2020 roku zapewnisz wpływy na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł.

Do kogo skierowana jest promocja „Bezpiecznie z kontem„?

W promocji „Bezpiecznie z kontem” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią i w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie konta osobistego nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas oraz w przejętym niedawno Raiffeisen Polbank. Posiadanie innych produktów (konto oszczędnościowe, karta kredytowa) nie wyklucza z promocji.

Program antywirusowy ESET za otwarcie Konta Optymalnego

Warunkiem zdobycia nagrody o łącznej wartości 200 zł jest spełnienie przez Ciebie wszystkich poniższych wymagań:

 • najpóźniej do 15 lutego 2019 roku:
  • zarejestruj się na stronie promocji wypełniając prosty formularz. Zgodnie z regulaminem promocji zaakceptuj:
  • zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę,
  • zgodę na przekazywanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
  • regulamin promocji,
 • po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej wykorzystując do tego celu link zawarty w e-mailu.
 • do 28 lutego 2019 roku podpisz umowę ramową o Konto Optymalne, kartę debetową i usługi bankowości elektronicznej,
 • do 10 marca 2019 roku aktywuj aplikację mobilną GOmobile,
 • w okresie od marca 2019 do stycznia 2020 roku, w każdym z tych miesięcy, spełnij następujące dwa wymagania:
  1. wykonaj co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową na łączną kwotę 200 zł, i/lub
  2.  zapewnij łączny wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł. Wpływ ten nie może pochodzić z Twojego konta w BGŻ BNP Paribas, ale może pochodzić z konta w innym banku. Nie może to być również wpływ gotówkowy.

Przekazanie nagród

O przyznaniu pierwszej nagrody w postaci pierwszej subskrypcji w miesiącu kwietniu zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości przesłanej na Twoją skrzynkę mailową najpóźniej do 25 marca 2019 roku. Informację o przyznaniu drugiej i kolejnych nagród do nagrody 12 włącznie będziesz otrzymywał do 18. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji. Jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to informację otrzymasz w najbliższym dniu roboczym. O przyznaniu nagrody trzynastej, którą jest subskrypcja programu antywirusowego na kolejne 12 miesięcy, zostaniesz powiadomiony do 18 marca 2020 roku.

Pierwszą nagrodę w postaci kodu wraz z instrukcją aktywacji programu antywirusowego otrzymasz za pośrednictwem e-maila najpóźniej do 27 marca 2019 roku. Nagrodę od drugiej do trzynastej otrzymasz do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zostanie przedłużone działanie oprogramowania antywirusowego.

Na dzień przekazania nagród musisz posiadać otwarte konto osobiste wraz z kartę debetową i dostępem do usług bankowości elektronicznej. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Optymalne – najważniejsze opłaty

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.