Bank Millennium: bon 30 zł za 3 płatności zbliżeniowe telefonem

Bank Millennium przygotował dla swoich klientów promocję, w której za korzystanie z płatności zbliżeniowych telefonem mogą oni otrzymać bon 30 zł na zakupy w sklepie internetowym empik.com. Płatności należy wykonać do 28 lutego 2018 roku. Należy się pospieszyć, ponieważ Bank przewidział rozdanie tylko 11 500 nagród. 

Warunki promocji

Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i będących posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Millennium.

Z promocji wykluczone są osoby, które przed jej rozpoczęciem wykonały chociaż jedną transakcję zbliżeniową telefonem za pośrednictwem wirtualnej karty: Visa, MasterCard lub Maestro, bądź Mobilnej Karty Visa lub MasterCard.

Czas na wykonanie i zaksięgowanie płatności przewidziano do 28 lutego 2018 roku. Może się ona zakończyć przed terminem, ponieważ zostanie wydanych tylko 11 500 nagród. O fakcie wyczerpania puli nagród Bank Millennium poinformuje na swojej stronie internetowej.

Jak otrzymać bon 30 zł  do empik.com?

Warunkiem otrzymania bonu o wartości 30 zł jest spełnienie następujących wymagań w terminie do 28 lutego 2018 roku:

  • zainstaluj na swoim telefonie aplikację mobilną Banku Millennium (telefon powinien posiadać system Android w wersji co najmniej 4.4 i moduł NFC obsługujący płatności HCE),
  • dodaj (zwirtualizuj) do aplikacji dowolną kartę płatniczą Visa lub dodaj do aplikacji wirtualną kartę Visa,
  • wyraź zgody:
    • na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych,
    • na marketing podmiotów stanowiących jednostki powiązane i współpracujące z Bankiem,
    • na marketing poprzez środki porozumiewania się na odległość,
  • wykonaj co najmniej 3 płatności zbliżeniowe telefonem kartą Visa na kwotę minimum 10 zł każda (płatności te muszą zostać zaksięgowane do końca trwania promocji, czyli do 28 lutego 2018 roku).

Nagrodę w postaci bonu o wartości 30 zł do sklepu internetowego empik.com otrzyma pierwsze 11 500 osób, które spełnią wszystkie wymagania promocji. Bon w postaci kodu alfanumerycznego zostanie wysłany w wiadomości SMS najpóźniej do 28 marca 2018 roku. W wiadomości tej zostanie również podana  data ważności karty.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.