Premia do 350 zł za otwarcie Konta 360° w Banku Millennium

Bon do Rossmann o wartości 100 zł i nagroda pieniężna 50 zł za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student oraz 200 zł za skuteczne polecenie konta w nowej promocji Banku Millennium i Agory.

Promocja została zakończona.

Organizatorem promocji „Konto 360˚ Banku Millennium pełne korzyści” i „Polecaj konto i zarabiaj” jest Agora wraz z Bankiem Millennium. W pierwszej promocji za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą debetową Millennium Visa 360° oraz spełnienie dodatkowych warunków otrzymasz:

 • nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł,
 • kupon podarunkowy do drogerii Rossmann o wartości 100 zł.

W drugiej promocji za skuteczne polecenie rachunku otrzymasz premię pieniężną w wysokości 50 zł. Możesz polecić maksymalnie 4 osoby zgarniając w ten sposób dodatkowe 200 zł.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli nie jesteś właścicielem żadnego rachunku, ani innego produktu w Banku od dnia 1 kwietnia 2015 roku. Dotyczy to również właścicieli, współwłaścicieli, pełnomocników konta oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów posiadacza rachunku w Banku Millennium. Nie możesz również wziąć udziału w promocji, jeżeli przed 9 sierpnia 2017 roku złożyłeś wniosek o jakikolwiek produkt i wniosek ten jest aktualnie w realizacji.

Premia 50 zł oraz bon do Rossmann

W celu wzięcia udziału w akcji „Konto 360˚ Banku Millennium pełne korzyści” i otrzymania nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł i bonu 100 zł do drogerii Rossmann musisz spełnić następujące wymagania:

 • do 31 sierpnia 2017 roku:
  • zarejestruj się na stronie promocji podając imię, nazwisko oraz adres email,
  • po otrzymaniu e-maila z linkiem aktywacyjnym przejdź za jego pośrednictwem na stronę Banku i złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student i o kartę debetową. We wniosku wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zgodę na przekazanie przez Bank Twoich danych osobowych organizatorowi promocji w zakresie związanym z promocją,
 • do 4 września 2017 roku podpisz umowę o prowadzenie wybranego rachunku i umowę o kartę debetową.
 • we wrześniu i październiku 2017 roku, w każdym z tych miesięcy:
  • zasil nowo otwarte konto kwotą co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK w punktach handlowo – usługowych lub w Internecie.

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji otrzymasz premię pieniężną w wysokości 50 zł i bon do Rossmann o wartości 100 zł. O ich przyznaniu zostaniesz poinformowany przez organizatora do dnia 20 listopada 2017 roku. Najpóźniej do 30 listopada 2017 roku zaloguj się do aplikacji na stronie promocji  i podaj numer nowo otwartego konta. Nagrody otrzymasz najpóźniej do 15 grudnia 2017 roku.

200 zł za polecenie Konta 360° lub Konta 360° Student

Dodatkowe 200 zł możesz zarobić skutecznie polecając Konto 360° lub Konto 360° Student swoim znajomym lub innej dowolnej osobie. Aby polecenie było skuteczne osoba polecona musi spełnić wszystkie powyższe warunki promocji „Konto 360˚ Banku Millennium pełne korzyści”.

Po założeniu konta musisz w pierwszej kolejności wygenerować w aplikacji kod i przekazać go osobie polecanej. Osoba przez Ciebie polecona powinna w aplikacji podać otrzymany kod oraz Twoje dane – imię, nazwisko oraz e-mail, a następnie spełnić wszystkie warunki promocji uprawniające ją do otrzymania premii 50 zł i bonu 100 zł do Rossmann.

Za jedną osobę poleconą, która otworzy konto wraz z kartą debetową i spełni warunki promocji otrzymasz 50 zł. Premię możesz dostać za 4 poleconych, co oznacza, że maksymalnie możesz otrzymać kwotę 200 zł.

Informację o przyznaniu premii  otrzymasz do 20 listopada 2017 roku, a nagrodę najpóźniej do 15 grudnia 2017 roku.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Charakterystyka Konta 360° i Konta 360° Student

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonaniu jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:
0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.