Bon Sodexo o wartości 50 zł za założenie Konta Godnego Polecenia

Bank Zachodni WBK uruchomił promocję w ramach której za założenie Konta Godnego Polecenia i 5 transakcji kartą można otrzymać bon Sodexo o wartości 50 zł. Kolejne 150 zł Bank wypłaci po zawarciu umowy o kartę kredytową.

Nowa promocja „Zimowa oferta Konta Godnego Polecenia” jest bardzo prosta. Wystarczy założyć Konto Godne Polecenia wraz z kartą debetową Visa Sol i bankowością elektroniczną oraz wykonać pięć transakcji bezgotówkowych żeby zdobyć bon Sodexo o wartości 50 zł.

Promocja łączy się z inną znaną już promocją „150 zł na dzień dobry” w której za założenie konta osobistego i karty kredytowej można zgarnąć kolejną nagrodę, tym razem pieniężną, o wartości 150 zł. Opis promocji znajdziesz tutaj.

W promocji „Zimowa oferta Konta Godnego Polecenia” mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o konto nie posiadały lub nie były współposiadaczem żadnego rachunku osobistego w BZ WBK.

Jak wziąć udział w promocji „Zimowa oferta Konta Godnego Polecenia”?

Warunkiem udziału w promocji i zdobycia nagrody jest spełnienie następujących wymagań:

 • do 28 lutego 2017 roku wypełnić wniosek o prowadzenie konta osobistego na stronie internetowej banku lub za pośrednictwem Infolinii lub aplikacji mobilnej,
 • w trakcie składania wniosku należy wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • nie składać sprzeciwu na działania marketingowe Banku,
 • podać numer telefonu komórkowego dla potrzeb prowadzonej promocji,
 • wykonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o konto.

Bon Sodexo o wartości 50 zł?

Nagrodą za spełnienie powyższych wymagań jest bon Sodexo o wartości 50 zł. Bon zostanie przesłany na adres podany we wniosku o założenie konta do 30 kwietnia 2017 roku. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy pamiętać, aby do momentu otrzymania nagrody utrzymać wszystkie wymagane warunki promocji.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
Wniosek o Konto Godne Polecenia złożysz na tej stronie.

Dodatkowe 150 zł za kartę kredytową

Osoby, które chciałyby zarobić dodatkowe 150 zł  w promocji „150 zł na dzień dobry”, powinny spełnić następujące warunki:

 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto osobiste powinny złożyć wniosek o wybraną kartę kredytową i po otrzymaniu pozytywnej decyzji Banku zawrzeć umowę o kartę,
 • w miesiącu wydania karty i w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym Bank wydał pozytywną decyzję kredytową, dokonać łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową.

Z promocji wykluczone są osoby, które w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o konto, rozwiązały umowę o kartę kredytową.

Nagroda w wysokości 150 zł zostanie przekazana na nowo otwarty rachunek w 4-tym miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank wydał pozytywną decyzję kredytową. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opis promocji znajdziesz tutaj.

Konto Godne Polecenia

Poniżej zostały przedstawione podstawowe parametry Konta Godnego Polecenia i karty debetowej Visa Sol:

 • konto nie jest oprocentowane,
 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem BZWBK24 – przelew ELIXIR,
 • 0,50 zł – opłata za realizację zlecenia stałego,
 • 0 zł – opłata za realizację polecenia zapłaty,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej Visa Sol,
 • 4 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu pięć transakcji bezgotówkowych,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK,
 • 3% min 5 zł – wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju.

Podsumowanie

Promocja „Zimowa oferta Konta Godnego Polecenia” jest bardzo prosta i spełnienie jej warunków nie powinno nikomu sprawić kłopotów. Osoby zainteresowane kartą kredytową mogą dodatkowo skorzystać z promocji karty kredytowej i zgarnąć kolejną nagrodę. Biorąc udział w obu promocjach można dość łatwo zarobić 200 zł.