Bonus 100 zł za Konto Przekorzystne w Banku Pekao

Promocja została zakończona w dniu 30 kwietnia 2019 roku.
W promocji Banku Pekao za otwarcie Konta Przekorzystnego do zgarnięcia jest bonus 100 zł. Dodatkowo Bank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3,00% w skali roku dla kwoty do 30 000 zł na okres 6 miesięcy.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz jeden z poniższych warunków:

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej,

lub

b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków płatniczych lub rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma Średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych są na potrzeby Promocji przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku.

Średnie miesięczne saldo rachunków to:

suma sald danego rachunku płatniczego lub danego rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej według ich stanów na koniec poszczególnych dni danego miesiąca kalendarzowego podzielona przez liczbę dni tego miesiąca, w którym Uczestnik posiadał ten rachunek.

Jak zyskać bonus 100 zł?

W celu uzyskania nagrody 100 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

  • w terminie do 30 kwietnia 2019 roku:
    • wypełnij formularz na tej stronie Banku Pekao po wysłaniu którego oddzwoni do Ciebie pracownik Banku, z którym złożysz wniosek  o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub z usługą bankowości elektronicznej Pekao24, która umożliwia  korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay,
    • zawrzyj umowę o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub z usługą bankowości elektronicznej Pekao24,
  • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o konto:
    • zapewnij jednorazowy wpływ na Konto kwoty min. 500 zł,
    • wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Zostanie ona przelana przez Bank na Twoje nowo otwarte konto do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś  umowę o konto.

Konto oszczędnościowe

Po założeniu konta możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego, które wynosi 3,00% w skali roku i obowiązuje przez okres 180 dni. Promocyjnym oprocentowaniem objęta jest kwota do 30 000 zł. Konto należy otworzyć najpóźniej do końca kwietnia 2019 roku. Możesz założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Prowadzenie konta jest darmowe.

Konto Przekorzystne

Nowe Konto Przekorzystne jest ofertą bardzo ciekawą. Osoby do 26 lat otrzymują darmowe konto, kartę i darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą. Osoby powyżej 26 lat muszą spełnić dość proste dwa warunki, aby cieszyć się darmowym kontem i kartą debetową. Wystarcz, że w miesiącu poprzedzającym opłatę przeleją  na konto kwotę 500 zł i wykonają jedną dowolną płatność kartą debetową.

Przydatne dokumenty: