Bonus 100 zł za Konto Przekorzystne w Banku Pekao

W promocji Banku Pekao za otwarcie Konta Przekorzystnego do zgarnięcia jest bonus 100 zł. Dodatkowo Bank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3,00% w skali roku dla kwoty do 30 000 zł na okres 6 miesięcy.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz jeden z poniższych warunków:

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej,

lub

b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków płatniczych lub rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma Średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych są na potrzeby Promocji przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku.

Średnie miesięczne saldo rachunków to:

suma sald danego rachunku płatniczego lub danego rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej według ich stanów na koniec poszczególnych dni danego miesiąca kalendarzowego podzielona przez liczbę dni tego miesiąca, w którym Uczestnik posiadał ten rachunek.

Jak zyskać bonus 100 zł?

W celu uzyskania nagrody 100 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

  • w terminie do 30 kwietnia 2019 roku:
    • wypełnij formularz na tej stronie Banku Pekao po wysłaniu którego oddzwoni do Ciebie pracownik Banku, z którym złożysz wniosek  o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub z usługą bankowości elektronicznej Pekao24, która umożliwia  korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay,
    • zawrzyj umowę o Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową lub z usługą bankowości elektronicznej Pekao24,
  • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o konto:
    • zapewnij jednorazowy wpływ na Konto kwoty min. 500 zł,
    • wykonaj przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem aplikacji PeoPay.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Zostanie ona przelana przez Bank na Twoje nowo otwarte konto do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś  umowę o konto.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto oszczędnościowe

Po założeniu konta możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego, które wynosi 3,00% w skali roku i obowiązuje przez okres 180 dni. Promocyjnym oprocentowaniem objęta jest kwota do 30 000 zł. Konto należy otworzyć najpóźniej do końca kwietnia 2019 roku. Możesz założyć tylko jeden rachunek z promocyjnym oprocentowaniem. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Prowadzenie konta jest darmowe.

Regulamin promocji znajdziesz pod tym adresem. Konto założysz na tej stronie Banku Pekao.

Konto Przekorzystne

Nowe Konto Przekorzystne jest ofertą bardzo ciekawą. Osoby do 26 lat otrzymują darmowe konto, kartę i darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą. Osoby powyżej 26 lat muszą spełnić dość proste dwa warunki, aby cieszyć się darmowym kontem i kartą debetową. Wystarcz, że w miesiącu poprzedzającym opłatę przeleją  na konto kwotę 500 zł i wykonają jedną dowolną płatność kartą debetową.